CP1W-MAB221 OMRON ANALOG 2AI/ 2AO

CP1W-MAB221 OMRON BOARD 2AI/ 2AO

Giá:

Mô tả sản phẩm

CP1W-MAB221 OMRON BOARD 2AI/ 2AO

OMRON CP1W-MAB221 MODULE ANALOG 2AI/2AO
– Module 2AI /2 AO mở rộng ngõ vào Analog PLC CP1E, CP1L, CP1H
– Số lượng ngõ vào: 2 input Analog
– Số lượng ngõ Ra: 2 Output Analog
+ 0-10V với độ phân giải 1/4000
+ 0-20mA với độ phân giải 1/2000
– Kích thước: 90x86x50mm
– Trọng lượng: 100G
– Xuất xứ: Omron China

CP1W-MAB221

Model cùng loại OMRON CP1W-MAB221: CJ1W-B7A22, CJ1W-B7A04, CJ1W-B7A14, CJ1W-TER01, CJ1W-MD231, CJ1W-MD563, CJ1W-MD232, CJ1W-MD263, CJ1W-MD261, CJ1W-MD233, CJ1W-OD262, CJ1W-OD232, CJ1W-OD212, CJ1W-OD204, CJ1W-OD202, CJ1W-OD263, CJ1W-OD261, CJ1W-OD234, CJ1W-OD233, CJ1W-OD231, CJ1W-OD213, CJ1W-OD211, CJ1W-OD203, CJ1W-OD201, CJ1W-OA201,CJ1W-OC211, CJ1W-OC211, CJ1W-OC201, CJ1W-IA111, CJ1W-IA201, CJ1W-ID262, CJ1W-ID261, CJ1W-ID233, CJ1W-ID232, CJ1W-ID231, CJ1W-ID212,  CJ1W-ID211, CJ1W-ID201, CJ1W-PRT21, CJ1W-PRM21, CJ1W-DRM21, CJ1W-ETN21,CJ1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU41-V1, CJ1W-CLK21-V1, CJ1W-SRM21, CJ1W-TC104, CJ1W-TC103, CJ1W-TC102, CJ1W-TC101, CJ1W-TC004, CJ1W-TC003, CJ1W-TC002, CJ1W-TC001, CJ1W-PDC15, CJ1W-PTS16, CJ1W-PTS15, CJ1W-PTS52,CJ1W-PTS51, CJ1W-MAD42, CJ1W-DA021, CJ1W-DA041, CJ1W-DA08C, CJ1W-BAT01, CP1W-8ET, CP1W-8ET1, CP1W-8ER, CP1W-8ED, CP1W-16ET1, CP1W-16ET, CP1W-16ER, CP1W-20EDT1, CP1W-20EDT, CP1W-20EDR1, CP1W-32ET1, CP1W-32ET, CP1W-32ER, CP1W-40EDT1, CP1W-40EDT, CP1W-40EDR, CP1W-CIF11, CP1W-CIF01, CP1W-CIF12, CP1W-CIF41, CP1W-TS102, CP1W-TS101, CP1W-TS003, CP1W-TS004, CP1W-TS002, CP1W-TS001, CP1W-SRT21, CP1W-MAD11, CP1W-MAD42, CP1W-MAD44, CP1W-DA021, CP1W-DA041, CP1W-AD041,  CP1W-AD042, CP1W-DA042, CP1W-8ET1, CJ1W-DA08V, CP1W-CN811, CP1W-CN211, CP1W-MAB221, CP1W-ME05M, CP1W-DAB21V, CP1W-ADB21, CP1W-DAM01, CP1W-BAT01, CJ1W-BAT01

CP1E-N20DT1-D, CP1E-N20DT-D, CP1E-N30SDR-D, CP1E-N30SDT1-A, CP1E-N30SDT-A, CP1E-N20DR-D, CP1E-N14DT1-D, CP1E-N14DT-D, CP1E-N14DR-D, CP1E-N14DT-A, CP1E-N14DT1-A, CP1E-N14DT-A, CP1E-N14DR-A, CP1E-E40DR-A, CP1E-E30SDR-A, CP1E-E20SDR-A, CP1E-E14DR-A, CP1E-E10DT1-D, CP1E-E10DT-D, CP1E-E10DR-D, CP1E-E10DT1-A, CP1E-E10DT-A, CP1E-E10DR-A, CP1E-N40SDR-A

CP1E-E20SDR-A, CP1E-E30SDR-A, CP1E-E40SDR-A, CP1E-N20SDR-A, CP1E-N30SDR-A, CP1E-N40SDR-A, CP1E-N20DT1-A, CP1E-NA20DT-D, CP1E-NA20DR-A, CP1E-N60SDT1-D, CP1E-N60SDT-D, CP1E-N60SDR-D, CP1E-N60SDT1-A,CP1E-N60SDT-A, CP1E-N60SDR-A, CP1E-N40SDT1-D, CP1E-N40SDT-D, CP1E-N40SDR-D, CP1E-N40SDT1-A, CP1E-N40SDT-A, CP1E-N30SDT1-D,  CP1E-N40SDR-A, CP1E-N30SDT-D, CP1E-N30SDR-A

CP1H-Y20DT-D, CP1H-XA40DT1-D, CP1H-XA40DT-D, CP1H-X40DT1-D, CP1H-X40DT-D, CP1H-Y20DT-D, CP1H-XA40DR-A, CP1H-X40DR-A

CPM2A-30CDT-D, CPM2A-BAT01, CPM2A-60CDT1-D, CPM2A-60CDT-D, CPM2A-60CDR-D, CPM2A-60CDR-A,CPM2A-40CDT1-D, CPM2A-40CDT-D, CPM2A-40CDR-D, CPM2A-40CDR-A, CPM2A-30CDT1-D, CPM2A-30CDT-D, CPM2A-30CDR-D, CPM2A-30CDR-A, CPM2A-20CDT1-D, CPM2A-20CDT1-D, CPM2A- 20CDT-D, CPM2A-20CDR-D, CPM2A-20CDR-A

CPM1A-40CDT-A-V1, CPM1A-30CDT1-D-V1,CPM1A-30CDT-D-V1, CPM1A-30CDR-D-V1, CPM1A-30CDT1-A-V1, CPM1A-30CDT-A-V1, CPM1A-20CDT1-D-V1, CPM1A-20CDR-D-V1, CPM1A-20CDT1-A-V1, CPM1A-20CDT-A-V1, CPM1A-10CDT1-D-V1, CPM1A-10CDT-D-V1, CPM1A-10CDR-D-V1, CPM1A-10CDT1-A-V1, CPM1A-10CDT-A-V1, CPM1A-40CDT-D-V1, CPM1A-20CDT-D-V1, CPM1A-DA041,CPM1A-AD041, CPM1A-40EDT1, CPM1A-40EDT

CPM1A-10CDR-A-V1, CPM1A-20CDR-A-V1, CPM1A-30CDR-A-V1, CPM1A-40CDR-A-V1, CPM1A-20EDR1, CPM1A-40EDR, CPM1-CIF01, CPM1A-TS002, CPM2C-PA201, CPM1A-TS102, CPM1A-TS101, CPM1A-SRT21, CPM1A-DRT21, CPM1A-TS001, CPM1A-MAD11, CPM1A-MAD01, CPM1A-8ET1, CPM1A-8ET, CPM1A-8ER, CPM1A-8ED, CPM1A-20EDT1, CPM1A-20EDT, CPM1A-40CDT1-D-V1, CPM1A-40CDR-D-V1, CPM1A-40CDT1-A-V1

CQM1-SF200, CQM1-LSE02, CQM1-LSE01, CQM1-TC304, CQM1-TC303, CQM1-TC302, CQM1-TC301, CQM1-TC204, CQM1-TC203, CQM1-TC202, CQM1-TC201, CQM1-TC102, CQM1-TC101, CQM1-TC002, CQM1-TC001, CQM1-B7A21, CQM1-B7A13

MODEL CÙNG LOẠI PLC OMRON CP1L SERIES:
BASIC MODEL:
CP1L-L14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 INPUT DC / 6 OUTPUT RELAY
CP1L-L14DT-D NGUỒN AC12-24, 8 INPUT DC / 6 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-L20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT RELAY
CP1L-L20DT-D NGUỒN AC12-24, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT TRANSISTOR NPN
GENERAL MODEL:
CP1L-M30DR-A NGUỒN AC100-240, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT RELAY
CP1L-M30DT-A NGUỒN AC100-240, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-M30DT-D NGUỒN DC12-24, 8 INPUT DC / 12 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-M40DR-A NGUỒN AC100-240, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT RELAY
CP1L-M40DT-D NGUỒN AC12-24, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-M60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT RELAY
CP1L-M60DT-A NGUỒN AC100-240, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-M60DT-D NGUỒN DC12-24, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR NPN
BASIC MODEL:
CP1L-EL20DR-D NGUỒN DC12-24, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT RELAY
CP1L-EL20DT-D NGUỒN DC12-24, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-EM30DR-D NGUỒN DC12-24, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT RELAY
CP1L-EM30DT-D NGUỒN DC12-24, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT TRANSISTOR NPN
CP1L-EM40DR-D NGUỒN DC12-24, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT RELAY
CP1L-EM40DT-D NGUỒN DC12-24, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT TRANSISTOR

MODULE MỞ RỘNG PLC OMRON CỠ NHỎ:

DIGITAL MODULE

CP1W-8ED MODULE DIGITAL, 8 INPUT DC

CP1W-8ER MODULE DIGITAL, 8 OUTPUT RELAY

CP1W-16ER MODULE DIGITAL, 16 OUTPUT RELAY

CP1W-32ER MODULE DIGITAL, 32 OUTPUT RELAY

CP1W-20EDR1 MODULE DIGITAL, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT RELAY

CP1W-40EDR MODULE DIGITAL, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT RELAY

ANALOG, TEMPERATURE MODULE:

CP1W-AD041 MODULE ANALOG 4 INPUT

CP1W-AD042 MODULE ANALOG 4 INPUT

CP1W-DA021 MODULE ANALOG 2 INPUT

CP1W-DA041 MODULE ANALOG 4 OUTPUT 

CP1W-DA042 MODULE ANALOG 4 OUTPUT

CP1W-MAD11 MODULE ANALOG 2 INPUT – 1 OUTPUT

CP1W-MAD42 MODULE ANALOG 4 INPUT – 2 OUTPUT

CP1W-MAD44 MODULE ANALOG 4 INPUT – 4 OUTPUT

CP1W-TS001 MODULE NHIỆT ĐỘ THERMOCOUP INPUT, 2 KÊNH

CP1W-TS002 MODULE NHIỆT ĐỘ THERMOCOUP INPUT, 4 KÊNH

CP1W-TS101 MODULE NHIỆT ĐỘ PT100 INPUT, 2 KÊNH

CP1W-TS102 MODULE NHIỆT ĐỘ PT100 INPUT, 4 KÊNH

OTHER MODULE:

CP1W-CIF01 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-232

CP1W-CIF11 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-422/485 (50M)

CP1W-CIF12 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-422/485 (500M)

CP1W-CIF41 MODULE TRUYỀN THÔNG ETHERNET TCP/IP

CP1W-MAB221 MODULE ANALOG ( 0-10V, 0-20ma) 2 INPUT – 2 OUTPUT

CP1W-ME05M MODULE THẺ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH PLC CP1E, CP1L, CP1H

CP1W-DAB21V MODULE ANALOG ( 0-10V, 0-20ma) 2 OUTPUT

CP1W-ADB21 MODULE ANALOG ( 0-10V, 0-20ma) 2 INPUT

CP1W-DAM01 MODULE HIỂN THỊ

CP1W-SRT21 MODULE TRUYỀN THÔNG COMPOBUS/S SLAVE 8 INPUTS AND 8 OUTPUTS

CP1W-CN811 CÁP NỐI MODULE MỞ RỘNG

CP1W-BAT01 NGUỒN NUÔI BỘ NHỚ DỰ PHÒNG

CP1L-M40DT1-D NGUỒN 24VDC, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT TRANSISTOR PNP

CP1L-M60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT RELAY

CP1L-M60DR-D NGUỒN 24VDC, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT RELAY

CP1L-M60DT-A NGUỒN AC100-240, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR NPN

CP1L-M60DT-D NGUỒN DC12-24, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR NPN

CP1L-M60DT1-D NGUỒN DC12-24, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR PNP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CP1W-MAB221 OMRON BOARD 2AI/ 2AO”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *