HG-SN202JK-S100

HG-SN202JK-S100

Giá:

Mô tả sản phẩm

HG-SN202JK-S100

HG-SN202J-S100, HG-SN202JK-S100, HG-SN202BJ-S100, HG-SN202BJK-S100

Động cơ Sẹc vô AC Mitsubishi công suất 2KW

  • – Bộ servo Mitsubishi 3Kw:  MR-JE-300A + HG-SN302J-S100, MR-JE-300A + HG-SN302JK-S100, MR-JE-300B + HG-SN302J-S100, MR-JE-300B + HG-SN302JK-S100, MR-JE-300A + HG-SN302BJ-S100, MR-JE-300A + HG-SN302BJK-S100, MR-JE-300B + HG-SN302BJ-S100, MR-JE-300B + HG-SN302BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 2Kw MR-JE-200A + HG-SN202J-S100, MR-JE-200A + HG-SN202JK-S100, MR-JE-200B + HG-SN202J-S100, MR-JE-200B + HG-SN202JK-S100, MR-JE-200A + HG-SN202BJ-S100, MR-JE-200A + HG-SN202BJK-S100, MR-JE-200B + HG-SN202BJ-S100, MR-JE-200B + HG-SN202BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 1.5Kw MR-JE-200A + HG-SN152J-S100, MR-JE-200A + HG-SN152JK-S100, MR-JE-200B + HG-SN152J-S100, MR-JE-200B + HG-SN152JK-S100, MR-JE-200A + HG-SN152BJ-S100, MR-JE-200A + HG-SN152BJK-S100, MR-JE-200B + HG-SN152BJ-S100, MR-JE-200B + HG-SN152BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 1Kw MR-JE-100A + HG-SN102J-S100, MR-JE-100A + HG-SN102JK-S100, MR-JE-100B + HG-SN102J-S100, MR-JE-100B + HG-SN102JK-S100, MR-JE-100A + HG-SN102BJ-S100, MR-JE-100A + HG-SN102BJK-S100, MR-JE-100B + HG-SN102BJ-S100, MR-JE-100B + HG-SN102BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 750W MR-JE-70A + HG-KN73J-S100, MR-JE-70A + HG-KN73JK-S100, MR-JE-70B + HG-KN73J-S100, MR-JE-70B + HG-KN73JK-S100, MR-JE-70A + HG-KN73BJ-S100, MR-JE-70A + HG-KN73BJK-S100, MR-JE-70B + HG-KN73BJ-S100, MR-JE-70B + HG-KN73BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 750W MR-JE-70A + HG-KN73J-S100, MR-JE-70A + HG-KN73JK-S100, MR-JE-70B + HG-KN73J-S100, MR-JE-70B + HG-KN73JK-S100, MR-JE-70A + HG-KN73BJ-S100, MR-JE-70A + HG-KN73BJK-S100, MR-JE-70B + HG-KN73BJ-S100, MR-JE-70B + HG-KN73BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 400W MR-JE-40A + HG-KN43J-S100, MR-JE-40A + HG-KN43JK-S100, MR-JE-40B + HG-KN43J-S100, MR-JE-40B + HG-KN43JK-S100, MR-JE-40A + HG-KN43BJ-S100, MR-JE-40A + HG-KN43BJK-S100, MR-JE-40B + HG-KN43BJ-S100, MR-JE-40B + HG-KN43BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 200W MR-JE-20A + HG-KN23J-S100, MR-JE-20A + HG-KN23JK-S100, MR-JE-20B + HG-KN23J-S100, MR-JE-20B + HG-KN23JK-S100, MR-JE-20A + HG-KN23BJ-S100, MR-JE-20A + HG-KN23BJK-S100, MR-JE-20B + HG-KN23BJ-S100, MR-JE-20B + HG-KN23BJK-S100
  • – Bộ servo Mitsubishi 100W MR-JE-10A + HG-KN13J-S100, MR-JE-10A + HG-KN13JK-S100, MR-JE-10B + HG-KN13J-S100, MR-JE-10B + HG-KN13JK-S100, MR-JE-10A + HG-KN13BJ-S100, MR-JE-10A + HG-KN13BJK-S100, MR-JE-10B + HG-KN13BJ-S100, MR-JE-10B + HG-KN13BJK-S100

HG-SN202JK-S100

AC SERVO MOTOR HG-SN202J-S100

HG-SN202JK-S100

DRIVER SERVO A CHẠY XUNG: MR-J2S-10A, MR-J2S-20A, MR-J2S-40A, MR-J2S-60A, MR-J2S-70A, MR-J2S-100A, MR-J2S-200A, MR-J2S-350A, MR-J2S-500A, MR-J2S-700A, MR-J2S-11KA, MR-J2S-15KA, MR-J2S-22KA, MR-J2S-10A1, MR-J2S-20A1, MR-J2S-40A1

DRIVER SERVO B CHẠY MẠNG: MR-J2S-10B, MR-J2S-20B, MR-J2S-40B, MR-J2S-60B, MR-J2S-70B, MR-J2S-100B, MR-J2S-200B, MR-J2S-350B, MR-J2S-500B, MR-J2S-700B, MR-J2S-11KB, MR-J2S-15KB, MR-J2S-22KB, MR-J2S-10B1, MR-J2S-20B1, MR-J2S-40B1

MOTOR SERVO: HC-KFS053, HC-KFS053B, HC-KFS073, HC-KFS073B, HC-MFS053, HC-MFS053B, HC-MFS073, HC-MFS073B, HC-UFS13, HC-UFS13B, HC-UFS23, HC-UFS23B, HC-UFS43, HC-UFS43B, HC-UFS73, HC-UFS73B, HC-SFS121, HC-SFS121B, HC-SFS201, HC-SFS201B, HC-SFS301, HC-SFS301B, HC-SFS52, HC-SFS52B, HC-SFS52K, HC-SFS52BK, HC-SFS102, HC-SFS102B, HC-SFS102K, HC-SFS102BK, HC-SFS152, HC-SFS152B, HC-SFS152K, HC-SFS152BK, HC-SFS53, HC-SFS53B, HC-SFS53K, HC-SFS53BK, HC-SFS103, HC-SFS103B, HC-SFS103K, HC-SFS103BK, HC-SFS153, HC-SFS153B, HC-SFS153K, HC-SFS153BK, HC-RFS103, HC-RFS103B, HC-RFS203, HC-RFS203B, HC-UFS72, HC-UFS72B, HC-UFS152, HC-UFS152B, HC-SFS202, HC-SFS202B, HC-SFS202K, HC-SFS202BK, HC-SFS352, HC-SFS352B, HC-SFS352K, HC-SFS352BK, HC-SFS502, HC-SFS502B, HC-SFS502K, HC-SFS502BK, HC-SFS702, HC-SFS702B, HC-SFS702K, HC-SFS702BK, HC-SFS203, HC-SFS203B, HC-SFS203K, HC-SFS203BK, HC-SFS353, HC-SFS353B, HC-SFS353K, HC-SFS353BK, HC-UFS202, HC-UFS202B, HC-UFS202K, HC-UFS202BK, HC-UFS352, HC-UFS352B, HC-UFS352K, HC-UFS352BK, HC-UFS502, HC-UFS502B, HC-UFS502K, HC-UFS502BK, HC-RFS353, HC-RFS353B, HC-RFS353K, HC-RFS353BK, HC-RFS503, HC-RFS503B, HC-RFS503K, HC-RFS503BK, HC-LFS302, HA-LFS502, HA-LFS702, HC-LFS302B, HA-LFS502B, HA-LFS702B, HA-LFS11K2, HA-LFS11K2B, HA-LFS801, HA-LFS801B, HA-LFS12K1, HA-LFS12K1B, HA-LFS11K1M, HA-LFS11K1MB, HA-LFS15K2, HA-LFS15K2B, HA-LFS15K1, HA-LFS15K1B, HA-LFS15K1M, HA-LFS15K1MB, HA-LFS22K2, HA-LFS22K2B, HA-LFS20K1, HA-LFS20K1B, HA-LFS25K1, HA-LFS25K1B, HA-LFS22K1M, HA-LFS22K1MB

PHỤ KIỆN SERVO MR-J2S: CÁP KẾT NỐI SERVO MÁY TÍNH USB-MR-CPCATCBL3M, CÁP ENCODER MR-JHSCBL5M-L, GIẮC ĐIỀU KHIỂN MR-J2CN1, GIẮC NGUỒN KHÔNG PHANH 5557-04R-210, GIẮC NGUỒN CÓ PHANH Power supply connector 5557-06R-210, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, CE05-2A32-17PD-B, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, MS3102A20-29P, MS3102A10SL-4P, MS3102A10SL-4P

DRIVER MR-E: MR-E-10A, MR-E-20A, MR-E-40A, MR-E-70A, MR-E-100A, MR-E-200A

SERVO MOTOR: HC-KFE13, HC-KFE23, HC-KFE43, HC-SFE52, HC-KFE73, HC-KFE13B, HC-KFE23B, HC-KFE43B, HC-SFE52B, HC-KFE73B, HC-SFE102, HC-SFE152, HC-SFE202, HC-SFE102B, HC-SFE152B, HC-SFE202B

PHỤ KIỆN SERVO MR-E: CÁP TRUYỀN THÔNG MÁY TÍNH USB-QC30R2, GIẮC NGUỒN MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, CE05-2A22-23PD-B, CE05-2A24-10PD-B, MS3102A20-29P, MS3102A10SL-4P, MR-ESCBL3M-L, MR-ESCBL5M-L, MR-ESCBL10M-L, MR-ESCBL20M-L, MR-ESCBL3M-H, MR-ESCBL5M-H, MR-ESCBL10M-H, MR-ESCBL20M-H, MR-ECNM, MR-ECNS, MR-ENECNS, MR-ECN1, MR-ECNP1-A, MR-ECNP1-B, MR-E3CBL15-P, MR-ECN3, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2, MR-ECNP2-A, MR-ECNP2-B, MR-ECNP1-A1, MR-ECNP1-B1, MR-ECNP2-A1, MR-ECNP2-B1, MR-EKCBL3M-H, MR-EKCBL5M-H, MR-EKCBL10M-H, MR-EKCBL20M-H, MR-EKCBL3M-L, MR-EKCBL5M-L, MR-EKCBL10M-L, MR-EKCBL20M-L

Bộ động cơ AC Servo Mitsubishi MR-JE chạy xung gồm 100W, 200W, 400W, 750W, 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW
– Bộ động cơ Servo 100W: Drive MR-JE-10A + Motor HG-KN13J-S100 + phụ kiện Servo giá 7,850,000đ/bộ
– Bộ động cơ Servo 200W: Drive MR-JE-20A + Motor HG-KN23J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,450,000đ/bộ
– Bộ động cơ Servo 400W: Drive MR-JE-40A + Motor HG-KN43J-S100 + phụ kiện Servo giá 8,850,000đ/bộ
– Bộ động cơ Servo 750W: Drive MR-JE-70A + Motor HG-KN73J-S100 + phụ kiện Servo giá 10,850,000đ/bộ
– Bộ động cơ Servo 1KW: Drive MR-JE-100A + Motor HG-SN102J-S100 + phụ kiện Servo.
– Bộ động cơ Servo 1.5KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN152J-S100 + phụ kiện Servo.
– Bộ động cơ Servo 2KW: Drive MR-JE-200A + Motor HG-SN202J-S100 + phụ kiện Servo.
– Bộ động cơ Servo 3KW: Drive MR-JE-300A + Motor HG-SN302J-S100 + phụ kiện Servo.

– MODEL MOTOR SERVO AC MITSUBISHI: HF-KN13J-S100, HF-KN13BJ-S100, HG-KN13J-S100, HG-KN13BJ-S100, HF-KN23J-S100, HF-KN23BJ-S100, HG-KN23J-S100, HG-KN23BJ-S100, HF-KN43J-S100, HF-KN43BJ-S100, HG-KN43J-S100, HG-KN43BJ-S100, HF-SN52J-S100, HF-SN52BJ-S100, HG-SN52J-S100, HG-SN52BJ-S100, HF-KN73J-S100, HF-KN73BJ-S100, HG-KN73J-S100, HG-KN73BJ-S100, HF-SN102J-S100, HF-SN102BJ-S100, HG-SN102J-S100, HG-SN102BJ-S100, HF-SN152J-S100, HF-SN152BJ-S100, HG-SN152J-S100, HG-SN152BJ-S100, HF-SN202J-S100, HF-SN202BJ-S100, HG-SN202J-S100, HG-SN202BJ-S100, HF-SN302J-S100, HF-SN302BJ-S100, HG-SN302J-S100, HG-SN302BJ-S100, HG-KN13JD-S100, HK-KN13BJD-S100, HG-KN23JK-S100, HG-KN23BJK-S100, HG-KN43JK-S100, HG-KN43BJK-S100, HG-SN52JK-S100, HG-SN52BJK-S100, HG-KN73JK-S100, HG-KN73BJK-S100, HG-SN102JK-S100, HG-SN102BJK-S100, HG-SN152JK-S100, HG-SN152BJK-S100, HG-SN202JK-S100, HG-SN202BJK-S100, HG-SN302JK-S100, HG-SN302BJK-S100.

– MODEL AMPLIFIER SERVO AC MITSUBISHI: MR-JE-10A, MR-JE-20A, MR-JE-40A, MR-JE-70A, MR-JE-100A, MR-JE-200A, MR-JE-300A, MR-JE-10B, MR-JE-20B, MR-JE-40B, MR-JE-70B, MR-JE-100B, MR-JE-200B, MR-JE-300B, MR-JE-10C, MR-JE-20C, MR-JE-40C, MR-JE-70C, MR-JE-100C, MR-JE-200C, MR-JE-300C.

– Driver MR-JN-10A, MR-JN-20A, MR-JN-40A, MR-JN-10A1, MR-JN-20A1.
– Motor Servo HF-KN13, HF-KN13B, HF-KN23, HF-KN23B, HF-KN43, HF-KN43B

BỘ KHUẾCH ĐẠI SẸC VÔ MR-J4-40A

– Nguồn cấp:1 phase hoặc 3 phase 200 ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
– Dòng ra: 3 phase 170 V AC
– Công suất ngõ ra: 0.4 kW
– Dòng điện ngõ ra: 2.6 A
– Loại motor tương thích: HG-KR43, HG-KR43JK, HG-KR43G1, HG-KR43G1, HG-KR43G1, HG-KR43G5, HG-KR43G5, HG-KR43G5, HG-KR43G5, HG-KR43G5, HG-KR43G7, HG-KR43G7, HG-KR43G7, HG-KR43G7, HG-KR43G7, HG-KR43G1K, HG-KR43G1K, HG-KR43G1K, HG-KR43G7K, HG-KR43G7K, HG-KR43G7K, HG-KR43G7K, HG-KR43G7K, HG-KR43B, HG-KR43BJK, HG-KR43BG1, HG-KR43BG1, HG-KR43BG1, HG-KR43BG5, HG-KR43BG5, HG-KR43BG5, HG-KR43BG5, HG-KR43BG5, HG-KR43BG7, HG-KR43BG7, HG-KR43BG7, HG-KR43BG7, HG-KR43BG7, HG-KR43BG1K, HG-KR43BG1K, HG-KR43BG1K, HG-KR43BG7K, HG-KR43BG7K, HG-KR43BG7K, HG-KR43BG7K, HG-KR43BG7K, HG-KR43K, HG-KR43J, HG-KR43BJ, HG-MR43, HG-MR43B, HG-MR43BJ, HG-MR43K, HG-MR43BK
– Truyền thông: RS-422, kết nối PC qua cổng USB
– Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ và moment
– Hãng sản xuất: Mitsubishi – Nhật Bản

DRIVER SERVO J4: MR-J4-10A, MR-J4-20A, MR-J4-40A, MR-J4-60A, MR-J4-60A-EB, MR-J4-70A, MR-J4-100A, MR-J4-200A, MR-J4-350A, MR-J4-500A, MR-J4-700A, MR-J4-60A4, MR-J4-100A4, MR-J4-200A4, MR-J4-350A4, MR-J4-500A4, MR-J4-700A4, MR-J4-03A6, MR-J4-10A1, MR-J4-20A1, MR-J4-40A1, MR-J4-11KA, MR-J4-15KA, MR-J4-22KA, MR-J4-11KA4, MR-J4-15KA4, MR-J4-22KA4, MR-J4-10A-RJ, MR-J4-20A-RJ, MR-J4-40A-RJ, MR-J4-60A-RJ, MR-J4-60A-KS, MR-J4-70A-RJ, MR-J4-100A-RJ, MR-J4-200A-RJ, MR-J4-350A-RJ, MR-J4-350A-KS, MR-J4-500A-RJ, MR-J4-700A-RJ, MR-J4-11KA-RJ, MR-J4-15KA-RJ, MR-J4-22KA-RJ, MR-J4-60A4-RJ, MR-J4-100A4-RJ, MR-J4-200A4-RJ, MR-J4-350A4-RJ, MR-J4-500A4-RJ, MR-J4-700A4-RJ, MR-J4-03A6-RJ, MR-J4-11KA4-RJ, MR-J4-15KA4-RJ, MR-J4-22KA4-RJ, MR-J4-10A1-RJ, MR-J4-20A1-RJ, MR-J4-40A1-RJ, MR-J4-350A-EB, MR-J4-40A-RJJ001, MR-J4-DU30KA4, MR-J4-DU30KA4-RJ, MR-J4-10A-RJJ001, MR-J4-20A-RJJ001, MR-J4-70A-RJJ001, MR-J4-100A-RJJ001, MR-J4X-60A, MR-J4-200A-RJU571, MR-J4-03A6-S096, MR-J4-200A-RJ101, MR-J4-03A6-S910J, MR-J4ACN15K, MR-J4-10A-RJJ051, MR-J4-20A-RJJ051, MR-J4-40A-RJJ051, MR-J4-60A-RJJ051, MR-J4-70A-RJJ051, MR-J4-100A-RJJ051, MR-J4-200A-RJJ051, MR-J4-350A-RJJ051, MR-J4-500A-RJJ051, MR-J4-700A-RJJ051, MR-J4-11KA-RJJ051, MR-J4-15KA-RJJ051, MR-J4-22KA-RJJ051, MR-J4-60A4-RJJ051, MR-J4-100A4-RJJ051, MR-J4-200A4-RJJ051, MR-J4-350A4-RJJ051, MR-J4-500A4-RJJ051, MR-J4-700A4-RJJ051, MR-J4-11KA4-RJJ051, MR-J4-15KA4-RJJ051, MR-J4-22KA4-RJJ051, MR-D05UDL3M-B, MR-J4-10B, MR-J4-20B, MR-J4-40B, MR-J4-60B, MR-J4-60B-EB, MR-J4-70B, MR-J4-100B, MR-J4-200B, MR-J4-350B, MR-J4-500B, MR-J4-700B, MR-J4-60B4, MR-J4-100B4, MR-J4-200B4, MR-J4-350B4, MR-J4-500B4, MR-J4-700B4, MR-J4-10B1, MR-J4-20B1, MR-J4-40B1, MR-J4W2-22B, MR-J4W2-44B, MR-J4W2-77B, MR-J4W2-1010B, MR-J4W2-0303B6, MR-J4W3-222B, MR-J4W3-444B, MR-J4-11KB, MR-J4-15KB, MR-J4-22KB, MR-J4-11KB4, MR-J4-15KB4, MR-J4-22KB4, MR-J4-10B-RJ, MR-J4-20B-RJ, MR-J4-40B-RJ, MR-J4-60B-RJ, MR-J4-70B-RJ, MR-J4-100B-RJ, MR-J4-200B-RJ, MR-J4-350B-RJ, MR-J4-500B-RJ, MR-J4-700B-RJ, MR-J4-11KB-RJ, MR-J4-15KB-RJ, MR-J4-22KB-RJ, MR-J4-60B4-RJ, MR-J4-100B4-RJ, MR-J4-200B4-RJ, MR-J4-350B4-RJ, MR-J4-500B4-RJ, MR-J4-700B4-RJ, MR-J4-11KB4-RJ, MR-J4-15KB4-RJ, MR-J4-22KB4-RJ, MR-J4-20B1-RJ, MR-J4-10B1-RJ020, MR-J4-20B1-RJ020, MR-J4-40B1-RJ020, MR-J4-10B-RJ020, MR-J4-20B-RJ020, MR-J4-40B-RJ020, MR-J4-60B-RJ020, MR-J4-70B-RJ020, MR-J4-100B-RJ020, MR-J4-200B-RJ020, MR-J4-350B-RJ020, MR-J4-500B-RJ020, MR-J4-700B-RJ020, MR-J4-11KB-RJ020, MR-J4-15KB-RJ020, MR-J4-22KB-RJ020, MR-J4-60B4-RJ020, MR-J4-100B4-RJ020, MR-J4-200B4-RJ020, MR-J4-350B4-RJ020, MR-J4-500B4-RJ020, MR-J4-700B4-RJ020, MR-J4-11KB4-RJ020, MR-J4-15KB4-RJ020, MR-J4-22KB4-RJ020, MR-J4-10B-RJ010, MR-J4-20B-RJ010, MR-J4-40B-RJ010, MR-J4-60B-RJ010, MR-J4-70B-RJ010, MR-J4-100B-RJ010, MR-J4-200B-RJ010, MR-J4-350B-RJ010, MR-J4-500B-RJ010, MR-J4-700B-RJ010, MR-J4-10B-EB, MR-J4-20B-EB, MR-J4-40B-EB, MR-J4-70B-EB, MR-J4-100B-EB, MR-J4-200B-EB, MR-J4-350B-EB, MR-J4-500B-EB, MR-J4-700B-EB, MR-J4-11KB-RJ010, MR-J4-15KB-RJ010, MR-J4-22KB-RJ010, MR-J4-60B4-RJ010, MR-J4-100B4-RJ010, MR-J4-200B4-RJ010, MR-J4-350B4-RJ010, MR-J4-500B4-RJ010, MR-J4-700B4-RJ010, MR-J4-11KB4-RJ010, MR-J4-15KB4-RJ010, MR-J4-22KB4-RJ010, MR-J4-11KB-EB, MR-J4-DU30KB4, MR-J4-DU45KB4, MR-J4-DU30KB4-RJ, MR-J4W2-1010B-ED, MR-J4-40B-RJ077J001, MR-J4-70B-RJ077J001, MR-J4-10B-RJJ001, MR-J4-20B-RJJ001, MR-J4-40B-RJJ001, MR-J4-70B-RJJ001, MR-J4-100B-RJJ001, MR-J4-200B-RJJ001, MR-J4-10B-RJ077J001, MR-J4-20B-RJ077J001, MR-J4-100B-RJ077J001, MR-J4-200B-RJ077J001, MR-J4-40B-ED901, MR-J4-200B-ED901, MR-J4-10B-RJJ051, MR-J4-20B-RJJ051, MR-J4-40B-RJJ051, MR-J4-60B-RJJ051, MR-J4-70B-RJJ051, MR-J4-100B-RJJ051, MR-J4-200B-RJJ051, MR-J4-350B-RJJ051, MR-J4-500B-RJJ051, MR-J4-700B-RJJ051, MR-J4-11KB-RJJ051, MR-J4-15KB-RJJ051, MR-J4-22KB-RJJ051, MR-J4-60B4-RJJ051, MR-J4-100B4-RJJ051, MR-J4-200B4-RJJ051, MR-J4-350B4-RJJ051, MR-J4-500B4-RJJ051, MR-J4-700B4-RJJ051, MR-J4-11KB4-RJJ051, MR-J4-15KB4-RJJ051, MR-J4-22KB4-RJJ051, MR-J4-T20, MR-J4-20TM-J021, MR-J4-40TM-J021, MR-J4-60TM-J021, MR-J4-70TM-J021, MR-J4-100TM-J021, MR-J4-200TM-J021, MR-J4-350TM-J021, MR-J4-500TM-J021, MR-J4-700TM-J021, MR-J4-11KTM-J021, MR-J4-15KTM-J021, MR-J4-22KTM-J021, MR-J4-60TM4-J021, MR-J4-100TM4-J021, MR-J4-200TM4-J021, MR-J4-350TM4-J021, MR-J4-500TM4-J021, MR-J4-700TM4-J021, MR-J4-11KTM4-J021, MR-J4-15KTM4-J021, MR-J4-22KTM4-J021, MR-J4-10GF, MR-J4-20GF, MR-J4-40GF, MR-J4-70GF, MR-J4-200GF-RJ, MR-J4-500GF4-RJ

MOTOR SERVO J4: HG-KR053, HG-KR053G1, HG-KR053G5, HG-KR053G7, HG-KR053G1K, HG-KR053G7K, HG-KR053G5, HG-KR13, HG-KR13JD, HG-KR13G1, HG-KR13G5, HG-KR13G7, HG-KR13G1K, HG-KR13G7K, HG-KR13G5, HG-KR13G7, HG-KR23, HG-KR23JK, HG-KR23G1, HG-KR23G5, HG-KR23G7, HG-KR23G1K, HG-KR23G7K, HG-KR43, HG-KR43JK, HG-KR43G1, HG-KR43G5, HG-KR43G7, HG-KR43G1K, HG-KR43G7K, HG-KR43G7K, HG-KR73, HG-KR73JK, HG-KR73G1, HG-KR73G5, HG-KR73G5, HG-KR73G7, HG-KR73G1K, HG-KR73G7K, HG-KR053B, HG-KR053BG1, HG-KR053BG1,HG-KR053BG5, HG-KR053BG7, HG-KR053BG1K, HG-KR053BG7K, HG-KR053BG5, HG-KR053BG7, HG-KR053BG7K, HG-KR13B, HG-KR13BJD, HG-KR13BG1, HG-KR13BG5, HG-KR13BG7, HG-KR13BG1K, HG-KR13BG7K, HG-KR23B, HG-KR23BJK, HG-KR23BG1, HG-KR23BG5, HG-KR23BG7, HG-KR23BG1K, HG-KR23BG7K, , HG-KR43B, HG-KR43BJK, HG-KR43BG1, HG-KR43BG5, HG-KR43BG7, HG-KR43BG1K, HG-KR43BG7K, HG-KR73B, HG-KR73BJK, HG-KR73BG1, HG-KR73BG5, HG-KR73BG7, HG-KR73BG1K, HG-KR73BG7K, HG-KR053D, HG-KR13D, HG-KR23K, HG-KR43K, HG-KR73K, HG-KR053BD, HG-KR13BD, HG-KR23BK, HG-KR43BK, HG-KR73BK, HG-KR13J, HG-KR23J, HG-KR43J, HG-KR73J, HG-KR13BJ, HG-KR23BJ, HG-KR43BJ, HG-KR73BJ, HG-KR13BK, HG-KR13K, HG-KR73, HG-KR053K, HG-KR053BK, HG-KR082MD-S000001, HG-MR053, HG-MR13, HG-MR13JD, HG-MR23, HG-MR43, HG-MR73, HG-MR053B, HG-MR13B, HG-MR23B, HG-MR43B, HG-MR43BJ, HG-MR73B, HG-MR053D, HG-MR13D, HG-MR23K, HG-MR43K, HG-MR73K, HG-MR053BD, HG-MR13BD, HG-MR23BK, HG-MR43BK, HG-MR73BK, HG-SR52, HG-SR52JK, HG-SR52G1H, HG-SR52G1, HG-SR52G5, HG-SR52G7, HG-SR52G7K, HG-SR102, HG-SR102JK, HG-SR102G1H, HG-SR102G1, HG-SR102G5, HG-SR102G7, HG-SR102G7K, HG-SR152, HG-SR152JK, HG-SR152G1H, HG-SR152G1, HG-SR152G5, HG-SR152G7, HG-SR152G7K, HG-SR202, HG-SR202JK, HG-SR202G1H, HG-SR202G1, HG-SR202G5, HG-SR202G7, HG-SR202G7K, HG-SR352, HG-SR352JK, HG-SR352G1H, HG-SR352G1, HG-SR352G5, HG-SR352G7, HG-SR352G7K, HG-SR502, HG-SR502JK, HG-SR502G1H, HG-SR502G1, HG-SR502G5, HG-SR502G7, HG-SR502G7K, HG-SR702, HG-SR702JK, HG-SR702G1H, HG-SR702G1, HG-SR702G5, HG-SR702G7, HG-SR702G7K, HG-SR524K, HG-SR524J, HG-SR1024K, HG-SR1024J, HG-SR1524J, HG-SR2024K, HG-SR2024J, HG-SR3524K, HG-SR3524J, HG-SR3524JK, HG-SR5024K, HG-SR5024J, HG-SR7024K, HG-SR7024J, HG-SR7024JK, HG-SR52B, HG-SR52BJK, HG-SR52BG1H, HG-SR52BG1, HG-SR52BG5, HG-SR52BG7, HG-SR52BG7K, HG-SR102B, HG-SR102BJK, HG-SR102BG1H, HG-SR102BG1, HG-SR102BG5, HG-SR102BG7, HG-SR102BG7K, HG-SR152B, HG-SR152BJK, HG-SR152BG1H, HG-SR152BG1, HG-SR152BG5, HG-SR152BG7, HG-SR152BG7K, HG-SR202B, HG-SR202BJK, HG-SR202BG1H, HG-SR202BG1, HG-SR202BG5, HG-SR202BG7, HG-SR202BG7K, HG-SR352B, HG-SR352BJK, HG-SR352BG1H, HG-SR352BG1, HG-SR352BG5, HG-SR352BG7, HG-SR352BG7K, HG-SR502B, HG-SR502BJK, HG-SR502BG1H, HG-SR502BG1, HG-SR502BG5, HG-SR502BG7, HG-SR502BG7K, HG-SR702B, HG-SR702BJK, HG-SR702BG1H, HG-SR702BG1, HG-SR702BG5, HG-SR702BG7, HG-SR702BG7K, HG-SR524BK, HG-SR524BJ, HG-SR1024BK, HG-SR1024BJ, HG-SR1024BJK, HG-SR1524BK, HG-SR1524BJ, HG-SR2024BK, HG-SR2024BJ, HG-SR3524BK, HG-SR3524BJ, HG-SR5024BK, HG-SR5024BJ, HG-SR5024BJK, HG-SR7024BK, HG-SR7024BJ, HG-SR7024BJK, HG-SR52K, HG-SR102K, HG-SR152K, HG-SR202K, HG-SR352K, HG-SR502K, HG-SR702K, HG-SR52BK, HG-SR102BK, HG-SR152BK, HG-SR202BK, HG-SR352BK, HG-SR502BK, HG-SR702BK, HG-SR51, HG-SR51K, HG-SR51J, HG-SR51JK, HG-SR81, HG-SR81K, HG-SR81J, HG-SR81JK, HG-SR121, HG-SR121K, HG-SR121J, HG-SR121JK, HG-SR201, HG-SR201K, HG-SR201J, HG-SR201JK, HG-SR301, HG-SR301K, HG-SR301J, HG-SR301JK, HG-SR421, HG-SR421K, HG-SR421J, HG-SR421JK, HG-SR51B, HG-SR51BK, HG-SR51BJ, HG-SR51BJK, HG-SR81B, HG-SR81BK, HG-SR81BJ, HG-SR81BJK, HG-SR121B, HG-SR121BK, HG-SR121BJ, HG-SR121BJK, HG-SR201B, HG-SR201BK, HG-SR201BJ, HG-SR201BJK, HG-SR301B, HG-SR301BK, HG-SR301BJ, HG-SR301BJK, HG-SR421B, HG-SR421BK, HG-SR421BJ, HG-SR421BJK, HG-SR52J, HG-SR102J, HG-SR152J, HG-SR202J, HG-SR352J, HG-SR502J, HG-SR702J, HG-SR52BJ, HG-SR102BJ, HG-SR152BJ, HG-SR202BJ, HG-SR352BJ, HG-SR502BJ, HG-SR702BJ, HG-SR502BG1H, HG-SR524G1H, HG-SR1024G1H, HG-SR1524G1H, HG-SR2024G1H, HG-SR3524G1H, HG-SR5024G1H, HG-SR7024G1H, HG-SR524BG1H, HG-SR1024BG1H, HG-SR1524BG1H, HG-SR2024BG1H, HG-SR3524BG1H, HG-SR5024BG1H, HG-SR7024BG1H, HG-SR524G5, HG-SR1024G5, HG-SR1524G5, HG-SR2024G5, HG-SR3524G5, HG-SR5024G5, HG-SR7024G5, HG-SR524BG5, HG-SR1024BG5, HG-SR1524BG5, HG-SR1524BG5, HG-SR2024BG5, HG-SR3524BG5, HG-SR5024BG5, HG-SR7024BG5, HG-SR524G7, HG-SR1024G7, HG-SR1524G7, HG-SR2024G7, HG-SR3524G7, HG-SR5024G7, HG-SR7024G7, HG-SR524BG7, HG-SR1024BG7, HG-SR1524BG7, HG-SR2024BG7, HG-SR3524BG7, HG-SR5024BG7, HG-SR5024BG7, HG-SR524G1, HG-SR1024G1, HG-SR1524G1, HG-SR2024G1, HG-SR3524G1, HG-SR5024G1, HG-SR7024G1, HG-SR524BG1, HG-SR1024BG1, HG-SR1524BG1, HG-SR2024BG1, HG-SR3524BG1, HG-SR5024BG1, HG-SR7024BG1, HG-SR524, HG-SR1024, HG-SR1524, HG-SR2024, HG-SR3524, HG-SR5024, HG-SR7024, HG-SR524B, HG-SR1024B, HG-SR1524B, HG-SR2024B, HG-SR3524B, HG-SR5024B, HG-SR7024B, HG-SR202G1HK, HG-SR202G7, HG-SR7024G1, HG-SR7024G1H, HG-JR53, HG-JR73, HG-JR103, HG-JR153, HG-JR203, HG-JR353, HG-JR503, HG-JR703, HG-JR903, HG-JR534, HG-JR734, HG-JR1034, HG-JR1534, HG-JR2034, HG-JR3534, HG-JR5034, HG-JR7034, HG-JR9034, HG-JR53B, HG-JR73B, HG-JR103B, HG-JR153B, HG-JR203B, HG-JR353B, HG-JR503B, HG-JR703B, HG-JR903B, HG-JR534B, HG-JR734B, HG-JR1034B, HG-JR1534B, HG-JR2034B, HG-JR3534B, HG-JR5034B, HG-JR7034B, HG-JR9034B, HG-JR53K, HG-JR73K, HG-JR103K, HG-JR153K, HG-JR203K, HG-JR353Km HG-JR503K, HG-JR703K, HG-JR903K, HG-JR534K, HG-JR734K, HG-JR1034K, HG-JR1534K, HG-JR2034K, HG-JR3534K, HG-JR5034K, HG-JR7034K, HG-JR9034K, HG-JR53BK, HG-JR73BK, HG-JR103BK, HG-JR153BK, HG-JR203BK, HG-JR353BK, HG-JR503BK, HG-JR703BK, HG-JR903BK, HG-JR534BK, HG-JR734BK, HG-JR1034BK, HG-JR1534BK, HG-JR2034BK, HG-JR3534BK, HG-JR5034BK, HG-JR7034BK, HG-JR9034BK, HG-RR103, HG-RR153, HG-RR203, HG-RR353, HG-RR353K, HG-RR503, HG-RR503K, HG-RR103B, HG-RR153B, HG-RR203B, HG-RR353B, HG-RR353BK, HG-RR503B, HG-RR503BK, HG-RR103K, HG-RR153K, HG-RR203K, HG-RR103BK, HG-RR153BK, HG-RR203BK, HG-JR11K1M, HG-JR15K1M, HG-JR22K1M, HG-JR801, HG-JR20K1, HG-JR11K1M4, HG-JR15K1M4, HG-JR22K1M4, HG-JR25K1, HG-JR11K1MB, HG-JR15K1MB, HG-JR601B, HG-JR801B, HG-JR11K1M4B, HG-JR15K1M4B, HG-JR11K1MK, HG-JR15K1MK, HG-JR22K1MK, HG-JR11K1M4K, HG-JR15K1M4K, HG-JR22K1M4K, HG-JR15K1MBK, HG-JR11K1M4BK, HG-JR30K14, HG-JR30K1M4, HG-JR150K24KW0C, HG-JR180K24KW0C, HG-JR200K24KW0C, MM-GKR13, MM-GKR23, MM-GKR43, MM-GKR73, MM-GKR73K, MM-GKR43B, HG-UR72, HG-UR152, HG-UR202, HG-UR352, HG-UR502, HG-UR72B, HG-UR152B, HG-UR202B, HG-UR352B, HG-UR502B, HG-UR72K, HG-UR152K, HG-UR202K, HG-UR352K, HG-UR502K, HG-UR72BK, HG-UR152BK, HG-UR202BK, HG-UR352BK, HG-UR502BK

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HG-SN202JK-S100”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *