MR-PWS1CBL5M-A2-L

MR-PWS1CBL5M-A2-L

Giá:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

MR-PWS1CBL5M-A2-L Cáp Nguồn Servo Mitsubishi
– Cáp Nguồn dùng cho Motor Servo Mitsubishi HF-KE, HF-KN, HF-KP, HF-MP, HG-KN, HG-KR, HG-MR
– Cáp tiêu chuẩn dài 5 mét
– Cấp bảo vệ: IP65
– Trọng lượng: 0.38Kg
– Xuất xứ: Trung quốc.

MR-PWS1CBL5M-A2-L

MODEL CÙNG LOẠI CÁP MR-J3ENCBL5M-A2-L: MR-J3JCBL03M-A1-L, MR-J3JCBL03M-A2-L, MR-J3ENCBL2M-A1-L, MR-J3ENCBL5M-A1-L, MR-J3ENCBL10M-A1-L, MR-J3ENCBL2M-A2-L, MR-J3ENCBL5M-A2-L, MR-J3ENCBL10M-A2-L, MR-J3ENCBL2M-A1-H, MR-J3ENCBL5M-A1-H, MR-J3ENCBL10M-A1-H, MR-J3ENCBL2M-A2-H, MR-J3ENCBL5M-A2-H, MR-J3ENCBL10M-A2-H, MR-J3JSCBL03M-A1-L, MR-J3JSCBL03M-A2-L, MR-PWS2CBL03M-A1-L, MR-PWS2CBL03M-A2-L, MR-PWS1CBL2M-A1-L, MR-PWS1CBL5M-A1-L, MR-PWS1CBL10M-A1-L, MR-PWS1CBL2M-A2-L, MR-PWS1CBL5M-A2-L, MR-PWS1CBL10M-A2-L, MR-PWS1CBL2M-A1-H, MR-PWS1CBL5M-A1-H, MR-PWS1CBL10M-A1-H, MR-PWS1CBL2M-A2-H, MR-PWS1CBL5M-A2-H, MR-PWS1CBL10M-A2-H, MR-BKS2CBL03M-A1-L, MR-BKS2CBL03M-A2-L, MR-BKS1CBL2M-A1-L, MR-BKS1CBL5M-A1-L, MR-BKS1CBL10M-A1-L, MR-BKS1CBL2M-A2-L, MR-BKS1CBL5M-A2-L, MR-BKS1CBL10M-A2-L, MR-BKS1CBL2M-A1-H, MR-BKS1CBL5M-A1-H, MR-BKS1CBL10M-A1-H, MR-BKS1CBL2M-A2-H, MR-BKS1CBL5M-A2-H, MR-BKS1CBL10M-A2-H, MR-J3USBCBL3M, MR-J3CN6CBL1M, MR-J3ENSCBL2M-L, MR-J3ENSCBL5M-L, MR-J3ENSCBL10M-L, MR-J3ENSCBL20M-L, MR-J3ENSCBL30M-L, MR-J3ENSCBL2M-H, MR-J3ENSCBL5M-H, MR-J3ENSCBL10M-H, MR-J3ENSCBL20M-H, MR-J3ENSCBL30M-H, MR-J3ENSCBL40M-H, MR-J3ENSCBL50M-H, MR-J3W03ENCBL5M-H, MR-J3W03PWCBL5M-H, MR-PWS3CBL10M-A1-L, MR-PWS3CBL2M-A1-L, MR-PWS3CBL2M-A2-L, MR-PWS3CBL5M-A1-L, MR-PWS3CBL5M-A2-L, MR-J3ENSCBL5M-L-S06, MR-J3ENSCBL10M-L-S06, MR-J3ENSCBL20M-L-S06, MR-J3ENSCBL30M-L-S06, MR-J3ENSCBL50M-H-S06, MR-J3ENSCBL20M-H-S06, MR-BAT, MR-JBAT4, MR-JBAT8, MR-J2M-BT, MR-J2M-BT-EB, MR-BAT6V1SET-B, MR-J3BAT, MR-J3WBAT, MR-BAT6V1, MR-BAT6V1SET, MR-BAT6V1BJ, MR-BAT6V1SET-A, MR-BT6VCASE, Q170DBATC, MR-J3W03BATSET, HA-FX23B, MR-PRUCBL1M, MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL50M-H, MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-J2TBL05M, MR-J2TBL1M, MR-JCCBL2M-L, MR-CPCATCBL3M, MR-J2HBUS05M, MR-J2HBUS10M, MR-J2HBUS1M, MR-J2HBUS5M, MR-J2HBUS05M-A, MR-J2HBUS1M-A, MR-J2HBUS5M-A, MR-J2HBUS05M-03CLP, MR-EN1CBL30M-H, MR-J2M-CN1TBL05M, MR-J2M-CN1TBL1M, MR-EKCBL2M-H, MR-EKCBL5M-H, MR-EKCBL10M-H, MR-EKCBL20M-H, MR-EKCBL30M-H, MR-EKCBL2M-L, MR-EKCBL5M-L, MR-EKCBL10M-L, MR-EKCBL20M-L, MR-EKCBL30M-L, MR-ESCBL2M-L, MR-ESCBL20M-L, MR-ESCBL30M-L, MR-ENECBL5M-H, MR-ENECBL10M-H, MR-ENECBL20M-H, MR-E3CBL15-P, MR-EKCBL40M-H, MR-EKCBL50M-H, MR-ENECBL2M-H, MR-ENECBL30M-H, MR-ENECBL50M-H, MR-ENECBL50M-H-MTH, MR-D05UDL3M-B, MR-BT6V1CBL03M, MR-BT6V1CBL1M, MR-BT6V2CBL03M, MR-BT6V2CBL1M, MR-BT6VCBL03M, MR-J4W03PWCBL1M-H, MR-J4W03PWCBL2M-H, MR-J4W03PWCBL5M-H, MR-J4W03PWCBL10M-H, MR-J4W03PWCBL20M-H, MR-J4W03PWCBL30M-H, MR-J4W03PWBRCBL1M-H, MR-J4W03PWBRCBL2M-H, MR-J4W03PWBRCBL5M-H, MR-J4W03PWBRCBL10M-H, MR-J4W03PWBRCBL20M-H, MR-J4W03PWBRCBL30M-H, MR-AEP2CBL2M-A1-H, MR-AEP2CBL5M-A1-H, MR-AEP2CBL10M-A1-H, MR-AEP2CBL2M-A1-L, MR-AEP2CBL5M-A1-L, MR-AEP2CBL10M-A1-L, MR-AEP2CBL2M-A2-H, MR-AEP2CBL5M-A2-H, MR-AEP2CBL10M-A2-H, MR-AEP2CBL2M-A2-L, MR-AEP2CBL5M-A2-L, MR-AEP2CBL10M-A2-L, MR-AEPB2CBL2M-A1-H, MR-AEPB2CBL5M-A1-H, MR-AEPB2CBL10M-A1-H, MR-AEPB2CBL2M-A1-L, MR-AEPB2CBL5M-A1-L, MR-AEPB2CBL10M-A1-L, MR-AEPB2CBL2M-A2-H, MR-AEPB2CBL5M-A2-H, MR-AEPB2CBL10M-A2-H, MR-AEPB2CBL2M-A2-L, MR-AEPB2CBL5M-A2-L, MR-AEPB2CBL10M-A2-L, MR-AEP1CBL2M-A1-H, MR-AEP1CBL5M-A1-H, MR-AEP1CBL10M-A1-H, MR-AEP1CBL2M-A1-L, MR-AEP1CBL5M-A1-L, MR-AEP1CBL10M-A1-L, MR-AEP1CBL2M-A2-H, MR-AEP1CBL5M-A2-H, MR-AEP1CBL10M-A2-H, MR-AEP1CBL2M-A2-L, MR-AEP1CBL5M-A2-L, MR-AEP1CBL10M-A2-L, MR-AEPB1CBL2M-A1-H, MR-AEPB1CBL5M-A1-H, MR-AEPB1CBL10M-A1-H, MR-AEPB1CBL2M-A1-L, MR-AEPB1CBL5M-A1-L, MR-AEPB1CBL10M-A1-L, MR-AEPB1CBL2M-A2-H, MR-AEPB1CBL5M-A2-H, MR-AEPB1CBL10M-A2-H, MR-AEPB1CBL2M-A2-L, MR-AEPB1CBL5M-A2-L, MR-AEPB1CBL10M-A2-L, MR-AEP2J20CBL03M-A1-L, MR-AEP2J20CBL03M-A2-L, MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L, MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L, MR-AEP2J10CBL03M-A1-L, MR-AEP2J10CBL03M-A2-L, MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L, MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBL20M-H, MR-AEKCBL30M-H, MR-AEKCBL40M-H, MR-AEKCBL50M-H, MR-AEKCBL20M-L, MR-AEKCBL30M-L, MR-AENSCBL20M-H, MR-AENSCBL30M-H, MR-AENSCBL40M-H, MR-AENSCBL50M-H, MR-AENSCBL20M-L, MR-AENSCBL30M-L, MR-J2CNS, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNF, MR-PWCNS3, MR-BKCN, MR-J2CN1, MR-CCN1, MR-J2CN1-A, MR-J2CMP2, MR-ECNS, MR-ECN3, MR-ENECNS, MR-ECNP1-B1, MR-ECN1, MR-ECNP1-A1, MR-ECNM, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5, MR-BKCNS1, MR-J3SCNS, MR-BKCNS1A, MR-J3SCNSA, MR-J3CN1, MR-J3CN2, MR-J3SCNS-S06, MR-BKCNS1-S06, MR-J3SCNSA-S06, MR-BKCNS1A-S06, MR-J3BCN1, MR-J3THMCN2, MR-J3W03CN2-2P, MR-J3W03CN2-20P, MR-J3DDCNS, MR-J3DDSPS, MR-JECNP1-01, MR-JECNP1-02, MR-JECNP2-02, MR-ENCNS2, MR-ENCNS2A, MR-BKCNS2, MR-BKCNS2A, MR-J4W03CNP2-2P, MR-J4W03CNP2-20P, MR-APWCNS4, MR-APWCNS5, MR-J3BUS015M, MR-J3BUS03M, MR-J3BUS05M, MR-J3BUS1M, MR-J3BUS3M, MR-J3BUS5M-A, MR-J3BUS10M-A, MR-J3BUS20M-A, MR-J3BUS30M-B, MR-J3BUS40M-B, MR-J3BUS50M-B, MR-J3CDL05M, MR-J3W03ENCBL1M-A-H, MR-J3W03ENCBL2M-A-H, MR-J3W03ENCBL5M-A-H, MR-J3W03ENCBL10M-A-H, MR-J3W03ENCBL20M-A-H, MR-J3W03ENCBL30M-A-H, MR-J3CH00, MR-PWCNS1MR-TBNATBL05M, MR-TBNATBL1M, MR-J4FCCBL03M, MR-J4THCBL03M, MR-J4T20CH00, MR-ENECBL5M-H-MTH, MR-ENECBL10M-H-MTH, MR-ENECBL20M-H-MTH, MR-ENECBL30M-H-MTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0977760199- 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MR-PWS1CBL5M-A2-L”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *