CC-Link AJ65SBTB1-32D

CC-Link AJ65SBTB1-32D

Giá:

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả sản phẩm

CC-Link AJ65SBTB1-32D

Module Mitsubishi CC-Link AJ65SBTB1-32D 
– Số đầu vào : 32
– Dạng ngõ ra: Photocoupler
– Điện áp tải định mức: 12 / 24V một chiều
– Dải điện áp tải hoạt động: 10,2 đến 26,4V một chiều (tỷ lệ gợn sóng: trong vòng 5%)
– Dòng điện tối đa: 0,5A / điểm, 4,8A / chung
– Tối đa dòng khởi động: 1.0A, 10ms hoặc thấp hơn
– Dòng rò rỉ ở OFF: 0,25mA hoặc thấp hơn
– Tối đa sụt áp khi ON: 0,3V hoặc thấp hơn (TYP.) 0,5A, 0,6V hoặc thấp hơn (TỐI ĐA) 0,5A
– Định dạng đầu ra: Sink type
– Chức năng bảo vệ: Chức năng bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá áp, Chức năng và chức năng bảo vệ quá nhiệt
– Thời gian đáp ứng:
+ OFF — ON: 0,5ms hoặc thấp hơn
+ ON — OFF: 1,5ms hoặc thấp hơn (tải điện trở)
– Nguồn điện bên ngoài cho phần đầu ra:
– Điện áp: 10,2 đến 26,4V một chiều (tỷ lệ gợn sóng: trong vòng 5%)
– Dòng điện: 50mA hoặc thấp hơn (TYP. 24V dc / thông thường)không bao gồm dòng tải bên ngoài
– Bộ triệt tiêu xung: Diode Zener
– Phương thức đấu dây chung: 32 điểm / chung(khối thiết bị đầu cuối loại 1 dây)
– Nguồn điện mô-đun I / O:
+ Điện áp: 20,4 đến 26,4V một chiều (tỷ lệ gợn sóng: trong vòng 5%)
+ Dòng điện: 65mA hoặc thấp hơn (khi 24V một chiều, tất cả các điểm BẬT)
– Tốc độ mạng: Lên đến 10Mbps
– Khoảng cách mạng: Lên đến 1,2km
-Module CC-Link AJ65SBTB1-32D Có thể kết nối tối đa 64 mô-đun I / O với tối đa 32 đầu vào hoặc 32 đầu ra mỗi mô-đun
– Thiết kế nhỏ gọn bền bỉ và có khả năng chống sốc cao
– Đèn LED chỉ báo trạng thái cho các đầu vào
– Các mô-đun có thể được định vị theo cách sắp xếp nằm ngang hoặc một trong bốn hướng trên một bề mặt phẳng.
– Đường ray DIN hoặc lắp vít

Mitsubishi CC-Link AJ65SBTB1-32T

AJ65SBTB1-32T

CC-Link AJ65SBTB1-32T

 CC-Link Mitsubishi AJ65SBTB1-32D
 • A1SJ61BT11, A1SJ61QBT11, AJ65FBTA2-16T, AJ65BTB1-16D, AJ65BTB1-16T, AJ65FBTA2-16TE, AJ65BTB1-16DT, J65BTB1D-32DR, AJ65FBTA4-16D, AJ65FBTA4-16DE, AJ65FBTA42-16DT, AJ65FBTA42-16DTE, AJ65BTB2-16D, AJ65BTB2-16T, AJ65BTB2-16R, AJ65BTB2-16DT, AJ65BTB2-16DR, AJ65BTB1D-32D, AJ65BTB1D-32T, AJ65BTB1D-32DT, AJ65BTB1D-32R, AJ65BTC1-32D, AJ65BTC1-32T, AJ65SBTB1-8D, AJ65SBTB1-8T, AJ65SBTB1-8TE, AJ65SBTB1-16TE, AJ65SBTB1-16T1, AJ65SBTB1-32T1, AJ65SBTB1-16D, AJ65SBTB1-16T, AJ65SBTB1-16D1, AJ65SBT-64AD, AJ65SBTC4-16DT, AJ65SBT-62DA, AJ65SBTB1-32D, AJ65SBTB1-32T, AJ65SBTB1-32D1, AJ65SBTCF1-32DT, AJ65SBTB1-32DT, AJ65VBTCU3-8D1, AJ65VBTCU3-16D1, AJ65VBTCU2-8T, AJ65VBTCU2-16T, AJ65VBTCF1-32DT1, AJ65SBTC1-32D, AJ65SBTC1-32T, AJ65SBTC1-32D1, AJ65SBTC1-32DT1, AJ65SBTC1-32DT, AJ65SBTCM1P-16T, AJ65SBTB1-16DT2, AJ65SBTB1-32DT2, AJ65SBTCF1-32D, AJ65SBTCF1-32T, AJ65SBTB32-16DT2, AJ65SBTB2-8T1, A6CON-L5P, A6CON-LJ5P, A6CON-PW5P, A6CON-PWJ5P, A6CON-P214, A6CON-P220, A6CON-P514, A6CON-P520, A6CON-TR11N, A6CVR-8, A6CVR-16, A6CVR-32, A6CON-PW5P-SOD, AJ65SBTB2N-8A, AJ65SBTB2N-16A, AJ65SBTB2N-8S, AJ65SBTB2N-16S, AJ65SBTB2N-8R, AJ65SBTB2N-16R, AJ65SBTB1-32DT1, AJ65SBTB3-8D, AJ65BT-64AD, AJ65BT-64DAI, AJ65BT-64DAV, AJ65BT-68TD, AJ65BT-64RD3, AJ65BT-64RD4, AJ65SBT-RPG, AJ65SBT-RPS, AJ65BT-D75P2-S3, AJ65VBTCU-68ADVN, AJ65VBTCU-68ADIN, AJ65VBTCU-68DAVN, AJ65MBT-624ADA-HAM, AJ65BT-D62, AJ65BT-D62D, AJ65BT-D62D-S1, AJ65SBT2B-64DA, AJ65SBT2B-64RD3, AJ65SBT2B-64TD, AJ65SBT2B-64AD, Q80BD-J61BT11N, Q80BD-J61BT11N-H1, Q80BD-J61BT11N-H2, Q81BD-J61BT11, Q80BD-J71GP21-SX-H1, A6GA-CCMFP2AN60, Q80BD-J71GP21-SX-H2, AJ65FBTA-RPH, AJ65BTS-RPH, AJ65BT-RPI-10A, AJ65BT-RPI-10B, A6GA-CCMFP1NN60F, A6GA-CCMFP1NN300F, A6GA-CCMFP2NN60F, A6GA-CCMFP2NN300F, A6GA-CCMFP2ANN60F, A6GA-CCMFP2ANN300F, A6GA-CCMFP3NN60F, A6GA-CCMFP3NN300F, AJ65SBT-RPT, Q50BD-CCV2, Q6KT-NPC2OG51, AJ65BT-R2N, AJ65SBTB1-16DT1, AJ65SBTB1-16DT, AJ65SBTB3-16D, AJ65SBTB2-8T, AJ65SBTB2-16T, AJ65SBTB32-8DT, AJ65SBTB32-16DT, A6CAP-WP2, AJ65SBTB1-8T1, AJ65SBTB2-16T1, AJ65SBTB1-16DT3, AJ65SBTB1-32DT3, AJ65SBTB32-8DT2, AJ65SBTC1-32T1, AJ65SBTC1-32DT2, AJ65SBTC1-32DT3, AJ65SBTC4-16DT2, AJ65MBTL1N-16DT, AJ65MBTL1N-16D, AJ65MBTL1N-16T, AJ65MBTL1N-32D, AJ65MBTL1N-32T, AJ65VBTS3-16D, AJ65VBTS3-32D, AJ65VBTS2-16T, AJ65VBTS2-32T, AJ65VBTS32-16DT, AJ65VBTS32-32DT, AJ65VBTCE3-16D, AJ65VBTCE3-32D, AJ65VBTCE2-16T, AJ65VBTCE2-32T, AJ65VBTCE32-16DT, AJ65VBTCE32-32DT, AJ65VBTCE3-8D, AJ65VBTCE2-8T, AJ65MBTCD1-32D-HAM, AJ65MBTCD1-32DT-HAM, A6CVR-VCE8, A6CVR-VCE16, AJ65SBTC4-16DN, AJ65SBTC4-16DE, AJ65MBTC1-32DT-DS1, AJ65MBTC1-32DT-DS2, AJ65MBTC1-56DT-DS1, AJ65MBTC1-56DT-DS2, AJ65DBTB1-32D, AJ65DBTB1-32T1, AJ65DBTB1-32DT1, AJ65DBTB1-32R, AJ65DBTB1-32DR, AJ65SBTB1B-16TE1, AJ65SBTB1-32TE1, AJ65SBTB1-32DTE1, AJ65SBTB3-16D5, AJ65SBTB1-32D5, AJ65SBTB32-16DR, AJ65SBTB1-32D-S5, AJ65SBTB3-16KD, AJ65SBTB1-32KD, AJ65SBTB32-16KDT2, AJ65SBTB32-16KDT8, AJ65SBTB1-32KDT2, AJ65SBTB1-32KDT8, AJ65SBTB32-16KDR, AJ65MBTCD1-624ADA-HAM, AJ65SBTB1-16T1-S7, AJ65SBTB1-16D-S7, AJ65VBTCFJ1-32DT1, AJ65ABTS3-16DE-S6, AJ65ABTS2-16TE-S6, AJ65SBTB1-32D(C), AJ65SBTB1-32D1(C), AJ65SBT-64AD(C), AJ65SBTB2N-16R(C), AJ65VBTCE3-16DE, AJ65VBTCE3-32DE, AJ65ABTP3-16D, AJ65ABTP3-16DE, AJ65VBTCE3-16TE, AJ65VBTCE3-16DTE, AJ65VBTCE3-32DTE, A6GA-CCBIFNN32F, A6GA-CCBIFNN160F, A6GA-CCREPN120F, A6GA-CCREPNN120F, NZ2GACP220-60, NZ2GACP220-300, NZ2KT-NPECLG51, AJ65SBTB1-32TE1(C), AJ65SBTB1-32DTE1(C), AJ65SBTB2N-16A(C), AJ65SBT-62DA(C), AJ65BT-D62(C), AJ65SBTB1-16TE(C), AJ65SBT-RPT(C), AJ65SBTB1-32DT(C), AJ65SBT2B-64DA(C), AJ65SBT2B-64AD(C), AJ65DBTB1-32D(C), AJ65BT-64DAV(C), AJ65SBTB1-32DT2(C), AJ65BTS-RPH(C), AJ65SBTB1-32DT1(C), AJ65SBTB1-16DT(C), NZ2GF2B1-16T, NZ2EX2B1-16D, NZ2EX2B1-16T, NZ2EX2B1-16TE, NZ2GFCM1-16D, NZ2GFCM1-16DE, NZ2GFCM1-16T, NZ2GFCM1-16TE, NZ2GFCE3-16D, NZ2GFCE3-16DE, NZ2GFCE3-16T, NZ2GFCE3-16TE, NZ2GF2B1N-16D, NZ2GF2B1N-16T, NZ2GF2B1N-16TE, NZ2GF2S1-16D, NZ2GF2S1-16T, NZ2GF2S1-16TE, NZ2EX2S1-16D, NZ2EX2S1-16T, NZ2EX2S1-16TE, NZ2GFCE3-32D, NZ2GFCE3-32T, NZ2GFCE3-32DT, NZ2GFCF1-32D, NZ2GFCF1-32T, NZ2GFCF1-32DT, NZ2GF2B1N1-16D, NZ2GF2B1N1-16T, NZ2GF2B1N1-16TE, NZ2EX2B1N-16D, NZ2EX2B1N-16T, NZ2EX2B1N-16TE, NZ2GF2B-60DA4, NZ2GF2B-60TCTT4, NZ2GF2B-60TCRT4, NZ2GF2BN-60AD4, NZ2GF2BN-60DA4, NZ2EX2B-60AD4, NZ2EX2B-60DA4, NZ2GF2S-60MD4, NZ2GFCE-60ADV8, NZ2GFCE-60ADI8, NZ2GFCE-60DAV8, NZ2GFCE-60DAI8, NZ2GFCF-D62PD2, NZ2GF-CCB, NZ2MHG-T8F2, NZ2MFB1-32D, NZ2MFB1-32T, NZ2MFB1-32TE1, NZ2MFB1-32DT, NZ2MFB1-32DTE1, NZ2MFB2-16A, NZ2MFB2-16R, NZ2MF2S1-32D, NZ2MF2S1-32T, NZ2MF2S1-32DT, ST1H-PB, ST1H-BT, ST1PSD, ST1PDD, ST1X2-DE1-5SET, ST1X4-DE1-5SET, ST1X16-DE1, ST1Y2-TE2-5SET, ST1Y16-TE2, ST1Y2-TPE3-5SET, ST1Y16-TPE3, ST1Y2-R2-5SET, ST1X1616-DE1-S1, ST1Y2-TE8-5SET, ST1AD2-V, ST1AD2-I, ST1DA2-V, ST1DA1-I, ST1TD2, ST1RD2, ST1SS1, ST1DA2-V-F01, ST1DA1-I-F01

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

  TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
  MST: 0105176667
  VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
  TEL: 02485.854.668 
  HOTLINE: 0974.596.569 – 0977.760.199 – 0976.844.195 – 0968.627.188

  KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
  EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
  WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
  WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

  WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

  WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CC-Link AJ65SBTB1-32D”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *