CP1E-E10SDR-A

CP1E-E10SDR-A

Giá:

Mô tả sản phẩm

PLC OMRON CP1E-E10SDR-A

NGUỒN CẤP 100-240 VAC
NGÕ VÀO SỐ: 6
NGÕ RA RELAY: 4
KẾT NỐI VỚI MÔĐUN MỞ RỘNG TƯƠNG TỰ NHƯ CHO LOẠI CP1L
2 NÚM XOAY CHỈNH GIÁ TRỊ ANALOG (8 BIT) TRONG PLC
6 ĐẦU VÀO TỐC ĐỘ CAO 10KHZ
BỘ NHỚ 2KSTEP
CHỨC NĂNG SMART INPUT (NẾU DÙNG CX-PROGRAMMER DÀNH RIÊNG CHO CP1E) GIÚP CHO VIỆC LẬP TRÌNH NHANH HƠN TRƯỚC RẤT NHIỀU, GIẢM TỚI 30% THỜI GIAN VỚI CHƯƠNG TRÌNH CÓ DUNG LƯỢNG KHOẢNG 1,5KSTEP.
ĐÈN I/O GẮN NGAY TẠI VỊ TRÍ ĐẤU DÂY GIÚP QUAN SÁT DỄ DÀNG
MỘT SỐ MODEL THÔNG DỤNG:
CP1E-E10SDR-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-E14SDR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-E20SDR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-E30SDR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-E40SDR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-E60SDR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-N10DR-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-N14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-N20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-N30SDR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-N40SDR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-N60SDR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-E10SDT-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-E14SDT-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-E20SDT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-E30SDT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-E40SDT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-E60SDT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1E-N10SDT-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-N14SDT-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-N20SDT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-N30SDT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-N40SDT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-N60SDT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1E-E10SDR-D NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-E14SDR-D NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-E20SDR-DNGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-E30SDR-D NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-E40SDR-D NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-E60SDR-D NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-N10DR-D NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-N14DR-D NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-N20DR-D NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-N30SDR-D NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-N40SDR-D NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-N60SDR-D NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-E10SDT-A NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-E14SDT-A NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-E20SDT-A NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-E30SDT-A NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-E40SDT-A NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-E60SDT-A NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1E-N10SDT-A NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-N14SDT-A NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-N20SDT-A NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-N30SDT-A NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-N40SDT-A NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-N60SDT-A NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1W-20EDR1 MODULE MỞ RỘNG, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1W-40EDR MODULE MỞ RỘNG, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1W-8ER MODULE MỞ RỘNG 8 NGÕ RA RELAY
CP1W-16ER MODULE MỞ RỘNG 16 NGÕ RA RELAY
CP1W-32ER MODULE MỞ RỘNG 32NGÕ RA RELAY
CP1W-40EDT MODULE MỞ RỘNG 40 NGÕ RA TRANSISTOR
CP1W-AD041 MODULE ANALOG INPUT, 4 KÊNH
CP1W-DA041 MODULE ANALOG OUTPUT, 4 KÊNH
CP1W-MAD11 MODULE ANALOG INPUT/OUTPUT, 2 KÊNH VÀO, 1 KÊNH RA.
CP1W-TS001 MODULE NHIỆT ĐỘ THERMOCOUP INPUT, 2 KÊNH
CP1W-TS002 MODULE NHIỆT ĐỘ THERMOCOUP INPUT, 4 KÊNH
CP1W-TS101 MODULE NHIỆT ĐỘ PT100 INPUT, 2 KÊNH
CP1W-TS102 MODULE NHIỆT ĐỘ PT100 INPUT, 4 KÊNH
CP1W-CIF01 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-232
CP1W-CIF11 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-422
CP1W-CIF12 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-485
CP1E-E10DR-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-E14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-E20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-E30DR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-E40DR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-E60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-N10DR-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-N14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-N20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-N30DR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-N40DR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-N60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-E10DT-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-E14DT-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-E20DT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-E30DT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-E40DT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-E60DT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1E-N10DT-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-N14DT-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-N20DT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-N30DT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-N40DT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-N60DT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1E-E10DR-D NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-E14DR-D NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-E20DR-D NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-E30DR-D NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-E40DR-D NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-E60DR-D NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-N10DR-DNGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY
CP1E-N14DR-D NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY
CP1E-N20DR-DNGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY
CP1E-N30DR-D NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY
CP1E-N40DR-D NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY
CP1E-N60DR-D NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY
CP1E-E10DT-A NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-E14DT-A NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-E20DT-A NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-E30DT-A NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-E40DT-A NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-E60DT-A NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR
CP1E-N10DT-A NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR
CP1E-N14DT-A NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR
CP1E-N20DT-A NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR
CP1E-N30DT-A NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR
CP1E-N40DT-A NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR
CP1E-N60DT-A NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.

MST: 0105176667

VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.

TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262

HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 –

0976 844 195 – 0968 627 188

0974090041

EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM

WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/

WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/

WEBSITE: HTTP://CONGNGHIEPHOA.NET/ – HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CP1E-E10SDR-A”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *