Nơi nhập dữ liệu
CP1E-N60S1DR-A

CP1E-N60S1DR-A

Giá:

BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC OMRON CP1E-N60S1DR-A

 • – NGUỒN CẤP: 100 ~ 240VAC- SỐ LƯỢNG NGÕ VÀO/RA: 36 VÀO/ 24 RA (CÓ THỂ MỞ RỘNG 160 I/O )

  – NGÕ VÀO: 5VDC, 24VDC

  – NGÕ RA: RELAY 2A

 • – TÍCH HỢP CỔNG RS485.
 • – DUNG LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: 8K STEPS

  – DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ: 8K WORDS

Mô tả sản phẩm

PLC OMRON CP1E-N60S1DR-A

BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC OMRON CP1E-N60S1DR-A

 • – NGUỒN CẤP: 100 ~ 240VAC- SỐ LƯỢNG NGÕ VÀO/RA: 36 VÀO/ 24 RA (CÓ THỂ MỞ RỘNG 160 I/O )

  – NGÕ VÀO: 5VDC, 24VDC

  – NGÕ RA: RELAY 2A

 • – TÍCH HỢP CỔNG RS485.
 •  

  – DUNG LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: 8K STEPS

  – DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ: 8K WORDS

  – THỜI GIAN LƯU TRỮ: KHOẢNG 13.000 GIỜ (NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH: 55 ° C)

  – PIN CP1W-BAT01 (ĐẶT HÀNG RIÊNG)

  – CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG:

  + PROGRAM MODE: TẠI CHẾ ĐỘ NÀY THÌ CÁC THAY ĐỔI CÓ THỂ THỰC HIỆN TRƯỚC KHI CHẠY CHƯƠNG TRÌNH.

  + MONITOR MODE: CÓ THỂ CHỈNH SỬA TRỰC TIẾP VÀ THAY ĐỔI CÁC GIÁ TRỊ I/O ĐẶT TRƯỚC Ở CHẾ ĐỘ NÀY.

  + RUN MODE: CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN (ĐÂY LÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG)

  – TRUYỀN THÔNG : RS232/ RS485, USB PORTS.

  – KÍCH THƯỚC PLC CP1E, CP1L, CP1L

  + LOẠI 10 IN/ OUT: 66(W) X 110(D) X 85(H).

  + LOẠI 14 IN/ OUT: 86(W) X 110(D) X 85(H).

  + LOẠI 20 IN/ OUT: 86(W) X 110(D) X 85(H).

  + LOẠI 30 IN/ OUT: 130(W) X 110(D) X 85(H).

  + LOẠI 40 IN/ OUT: 150(W) X 110(D) X 85(H).

  + LOẠI 60 IN/ OUT: 195(W) X 110(D) X 85(H).

  + LOẠI CP1E-NE20DR-A, CP1E-NE20DT-A, CP1E-NE20DT-D, CP1E-NE20DT1-D : 130(W) X 110(D) X 85(H).

  MODEL CÙNG LOẠI:

  CP1E-NA20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY, TÍCH HỢP ANALOG

  CP1E-NA20DT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR NPN, TÍCH HỢP ANALOG

  CP1E-NA20DT1-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR PNP, TÍCH HỢP ANALOG

  CP1E-E10DR-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT RELAY

  CP1E-E14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY

  CP1E-E20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY

  CP1E-E30DR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY

  CP1E-E40DR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY

  CP1E-E60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY

  CP1E-N14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY

  CP1E-N20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY

  CP1E-N30DR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY

  CP1E-N40DR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY

  CP1E-N60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY

  CP1E-E10DT-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-E10DT1-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-E14DT-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR

  CP1E-E20DT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR

  CP1E-E30DT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR

  CP1E-E40DT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR

  CP1E-E60DT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR

  CP1E-N14DT-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N20DT-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N30DT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N40DT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N60DT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR SINK.

  CP1E-N14DT1-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N20DT1-D NGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N30DT1-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N40DT1-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N60DT1-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-E10DR-D NGUỒN DC24, 6 IN DC / 4 OUT RELAY

  CP1E-N14DR-D NGUỒN DC24, 8 IN DC / 6 OUT RELAY

  CP1E-N20DR-DNGUỒN DC24, 12 IN DC / 8 OUT RELAY

  CP1E-N30DR-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT RELAY

  CP1E-N40DR-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT RELAY

  CP1E-N60DR-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT RELAY

  CP1E-E10DT-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-E10DT1-A NGUỒN AC100-240, 6 IN DC / 4 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N14DT-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N20DT-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N30DT-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N40DT-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N60DT-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR SINK.

  CP1E-N14DT1-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N20DT1-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N30DT1-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N40DT1-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N60DT1-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR SOURCE.

   

  CP1E DÒNG MỚI S:

  CP1E-E14SDR-A NGUỒN AC100-240, 8 IN DC / 6 OUT RELAY

  CP1E-E20SDR-A NGUỒN AC100-240, 12 IN DC / 8 OUT RELAY

  CP1E-E30SDR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY

  CP1E-E40SDR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY

  CP1E-E60SDR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY

  CP1E-N30SDR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY

  CP1E-N40SDR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY

  CP1E-N60SDR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY

  CP1E-N30SDT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N40SDT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N60SDT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR  SINK

  CP1E-N30SDT1-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N40SDT1-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N60SDT1-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR  SOURCE

   

  CP1E DÒNG MỚI S TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG USB PORTS RS232/ 485:

   

  CP1E-N30S1DR-A NGUỒN AC100-240, 18 IN DC / 12 OUT RELAY

  CP1E-N40S1DR-A NGUỒN AC100-240, 24 IN DC / 16 OUT RELAY

  CP1E-N60S1DR-A NGUỒN AC100-240, 36 IN DC / 24 OUT RELAY

  CP1E-N30S1DT-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N40S1DT-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N60S1DT-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR SINK

  CP1E-N30S1DT1-D NGUỒN DC24, 18 IN DC / 12 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N40S1DT1-D NGUỒN DC24, 24 IN DC / 16 OUT TRANSISTOR SOURCE

  CP1E-N60S1DT1-D NGUỒN DC24, 36 IN DC / 24 OUT TRANSISTOR SOURCE

   

  MODEL CÙNG LOẠI PLC CP1H: CP1H-Y20DT-D, CP1H-XA40DT1-D, CP1H-XA40DT-D, CP1H-X40DT1-D, CP1H-X40DT-D, CP1H-Y20DT-D, CP1H-XA40DR-A, CP1H-X40DR-A.

  MODEL CÙNG LOẠI PLC OMRON CP1L SERIES:

  BASIC MODEL:

  CP1L-L14DR-A NGUỒN AC100-240, 8 INPUT DC / 6 OUTPUT RELAY

  CP1L-L14DT-D NGUỒN AC12-24, 8 INPUT DC / 6 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-L20DR-A NGUỒN AC100-240, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT RELAY

  CP1L-L20DT-D NGUỒN AC12-24, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  GENERAL MODEL:

  CP1L-M30DR-A NGUỒN AC100-240, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT RELAY

  CP1L-M30DT-A NGUỒN AC100-240, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-M30DT-D NGUỒN DC12-24, 8 INPUT DC / 12 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-M40DR-A NGUỒN AC100-240, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT RELAY

  CP1L-M40DT-D NGUỒN AC12-24, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-M60DR-A NGUỒN AC100-240, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT RELAY

  CP1L-M60DT-A NGUỒN AC100-240, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-M60DT-D NGUỒN DC12-24, 36 INPUT DC / 24 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  BASIC MODEL:

  CP1L-EL20DR-D NGUỒN DC12-24, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT RELAY

  CP1L-EL20DT-D NGUỒN DC12-24, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-EM30DR-D NGUỒN DC12-24, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT RELAY

  CP1L-EM30DT-D NGUỒN DC12-24, 18 INPUT DC / 12 OUTPUT TRANSISTOR NPN

  CP1L-EM40DR-D NGUỒN DC12-24, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT RELAY

  CP1L-EM40DT-D NGUỒN DC12-24, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT TRANSISTOR

  MODULE MỞ RỘNG PLC OMRON CỠ NHỎ:

  DIGITAL MODULE

  CP1W-8ED MODULE DIGITAL, 8 INPUT DC

  CP1W-8ER MODULE DIGITAL, 8 OUTPUT RELAY

  CP1W-16ER MODULE DIGITAL, 16 OUTPUT RELAY

  CP1W-32ER MODULE DIGITAL, 32 OUTPUT RELAY

  CP1W-20EDR1 MODULE DIGITAL, 12 INPUT DC / 8 OUTPUT RELAY

  CP1W-40EDR MODULE DIGITAL, 24 INPUT DC / 16 OUTPUT RELAY

  ANALOG, TEMPERATURE MODULE:

  CP1W-AD041 MODULE ANALOG 4 INPUT

  CP1W-DA021 MODULE ANALOG 2 INPUT

  CP1W-DA041 MODULE ANALOG 4 OUTPUT

  CP1W-MAD11 MODULE ANALOG 2 INPUT – 1 OUTPUT

  CP1W-MAD42 MODULE ANALOG 4 INPUT – 2 OUTPUT

  CP1W-MAD44 MODULE ANALOG 4 INPUT – 4 OUTPUT

  CP1W-TS001 MODULE NHIỆT ĐỘ THERMOCOUP INPUT, 2 KÊNH

  CP1W-TS002 MODULE NHIỆT ĐỘ THERMOCOUP INPUT, 4 KÊNH

  CP1W-TS101 MODULE NHIỆT ĐỘ PT100 INPUT, 2 KÊNH

  CP1W-TS102 MODULE NHIỆT ĐỘ PT100 INPUT, 4 KÊNH

  OTHER MODULE:

  CP1W-CIF01 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-232

  CP1W-CIF11 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-422/485 (50M)

  CP1W-CIF12 MODULE TRUYỀN THÔNG RS-422/485 (500M)

  CP1W-CIF41 MODULE TRUYỀN THÔNG ETHERNET TCP/IP

  CP1W-SRT21 MODULE TRUYỀN THÔNG COMPOBUS/S SLAVE 8 INPUTS AND 8 OUTPUTS

  CP1W-CN811 CÁP NỐI MODULE MỞ RỘNG

  CP1W-BAT01 NGUỒN NUÔI BỘ NHỚ DỰ PHÒNG

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

  TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.

  MST: 0105176667

  VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.

  TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262

  HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 –

  0976 844 195 – 0968 627 188

  EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM

  WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/

  WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/

  WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CP1E-N60S1DR-A”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *