6AV2124-0JC01-0AX0 HMI SIEMENS TP900 COMFORT

6AV2124-0JC01-0AX0 HMI SIEMENS TP900 COMFORT

Giá:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

6AV2124-0JC01-0AX0 HMI SIEMENS TP900 COMFORT

– SIMATIC HMI TP900 Comfort, Bảng điều khiển tiện nghi, thao tác cảm ứng, màn hình TFT màn hình rộng 9 “, 16 triệu màu, giao diện PROFINET, giao diện MPI / PROFIBUS DP, bộ nhớ cấu hình 12 MB, Windows CE 6.0, có thể cấu hình từ WinCC Comfort V11
– HMI TP900 COMFORT 6AV2124-0JC01-0AX0 Nguồn cấp: 24VDC
– Trọng lượng tịnh / kg): 2.540 Kg
– Kích thước bao bì: 360 x 509 x 123mm
– Nước xuất xứ: nước Đức

6AV2124-0JC01-0AX0

6AV2124-0JC01-0AX0

6AV2124-0JC01-0AX0

6AV2124-0JC01-0AX0

6AV2124-0GC01-0AX0

MÀN HÌNH SIEMENS: Màn hình HMI KP1200 COMFORT 6AV2124-1MC01-0AX0

Màn hình HMI KP400 COMFORT 6AV2124-1DC01-0AX0

Màn hình HMI KP700 COMFORT 6AV2123-2GA03-0AX0

Màn hình HMI KP700 COMFORT 6AV2124-1GC01-0AX0

Màn hình HMI KP900 COMFORT 6AV2124-1JC01-0AX0

Màn hình HMI KTP400 COMFORT 6AV2124-2DC01-0AX0

Màn hình KTP400 6AV2123-2DB03-0AX0

Màn hình KTP 700 PN 6AV2123-2GB03-0AX0

Màn hình KTP 700 DP 6AV2123-2GA03-0AX0

Màn hình KTP900 6AV2123-2JB03-0AX0

Màn hình KTP1200 BASIC DP 6AV2123-2MA03-0AX0

Màn hình HMI TP2200 COMFOR 6AV2124-0XC02-0AX0

Màn hình HMI TP1900 COMFORT 6AV2124-0UC02-0AX0

Màn hình HMI TP1200 COMFORT 6AV2124-0MC01-0AX0

Màn hình HMI TP1500 COMFORT 6AV2124-0QC02-0AX0

Màn hình HMI TP700 COMFORT 6AV2124-0GC01-0AX0

Màn hình HMI TP900 COMFORT 6AV2124-0JC01-0AX0

Màn hình HMI MP 177 6″ 6AV6642-0EA01-3AX0

Màn hình HMI KTP1000 COLOR DP 6AV6647-0AE11-3AX0

Màn hình HMI KTP1000 COLOR PN 6AV6647-0AF11-3AX0

Màn hình HMI KTP1500 COLOR PN 6AV6647-0AG11-3AX0

Màn hình HMI KTP300 COLOR PN 6AV6647-0AH11-3AX0

Màn hình HMI KTP400 COLOR PN 6AV6647-0AK11-3AX0

Màn hình HMI KTP400 MONO PN 6AV6647-0AA11-3AX0

Màn hình HMI KTP600 COLOR DP 6AV6647-0AC11-3AX0

Màn hình HMI KTP600 COLOR PN 6AV6647-0AD11-3AX0

Màn hình HMI KTP600 MONO PN 6AV6647-0AB11-3AX0

Màn hình HMI MP 277 10″ KEY 6AV6643-0DD01-1AX2

Màn hình HMI MP 277 10″ TOUCH 6AV6643-0CD01-1AX2

Màn hình HMI MP 277 8″ KEY 6AV6643-0DB01-1AX2

Màn hình HMI MP 277 8″ TOUCH 6AV6643-0CB01-1AX2

Màn hình HMI MP 377 12″ KEY 6AV6644-0BA01-2AX1

Màn hình HMI MP 377 12″ TOUCH 6AV6644-0AA01-2AX0

Màn hình HMI MP 377 15″ TOUCH 6AV6644-0AB01-2AX0

Màn hình HMI MP 377 19″ TOUCH 6AV6644-0AC01-2AX1

Màn hình HMI MP 377 PRO 15″ 6AV6644-2AB01-2AX0

Màn hình HMI OP 277 6″ 6AV6643-0BA01-1AX0

Màn hình HMI OP 73 6AV6641-0AA11-0AX0

Màn hình HMI OP 73 MICRO 6AV6640-0BA11-0AX0

Màn hình HMI OP177B 6″ DP 6AV6642-0DC01-1AX1

Màn hình HMI OP177B 6″ PN/DP 6AV6642-0DA01-1AX1

Màn hình HMI OP77A 6AV6641-0BA11-0AX1

Màn hình HMI OP77B 6AV6641-0CA01-0AX1

Màn hình HMI TD200 6ES7272-0AA30-0YA1

Màn hình HMI TP 177A 6AV6642-0AA11-0AX1

Màn hình HMI TP 177 MICRO 6AV6640-0CA11-0AX1

Màn hình HMI TP 277 6″ 6AV6643-0AA01-1AX0

Màn hình HMI TP177B 4″ 6AV6642-0BD01-3AX0

Màn hình HMI TP177B 6″ DP 6AV6642-0BC01-1AX1

Màn hình HMI TP177B 6″ PN/DP 6AV6642-0BA01-1AX1

Màn hình TP270 10″ 6AV6545-0CC10-0AX0

Màn hình TD400C 6AV6640-0AA00-0AX0

MODEL PLC SIEMENS S7-200CN: 6ES7212-1AB23-0XB8, 6ES7212-1BB23-0XB8, 6ES7214-1AD23-0XB8, 6ES7214-1BD23-0XB8, 6ES7214-2BD23-0XB8, 6ES7214-2AD23-0XB8, 6ES7214-2AS23-0XB8, 6ES7216-2BD23-0XB8, 6ES7216-2AD23-0XB8, 6ES7221-1BF22-0XA8, 6ES7221-1BH22-0XA8, 6ES7222-1BF22-0XA8, 6ES7222-1HF22-0XA8, 6ES7223-1BF22-0XA8, 6ES7223-1HF22-0XA8, 6ES7223-1BH22-0XA8, 6ES7223-1PH22-0XA8, 6ES7223-1BL22-0XA8, 6ES7223-1PL22-0XA8, 6ES7223-1BM22-0XA8, 6ES7223-1PM22-0XA8, 6ES7231-0HC22-0XA8, 6ES7235-0KD22-0XA8, 6ES7232-0HB22-0XA8, 6ES7231-7PB22-0XA8, 6ES7231-7PD22-0XA8, 6ES7231-7PC22-0XA0, 6ES7231-7PF22-0XA0, 6ES7231-7PH22-0XA0, 6ES7253-1AA22-0XA0, 6ES7241-1AA22-0XA0, 6ES7277-0AA22-0XA0, 6ES7231-0HF22-0XA0, 6ES7232-0HD22-0XA0, 6ES7291-8GH23-0XA0, 6ES7291-8BA20-0XA0.

MODEL PLC SIEMENS S7-200 SMART: CPU CR40 6ES7 288-1CR40-0AA0, CPU CR60 6ES7 288-1CR60-0AA0, CPU SR20 6ES7 288-1SR20-0AA0, CPU ST20 6ES7 288-1ST20-0AA0, CPU SR30 6ES7 288-1SR30-0AA0, CPU ST30 6ES7 288-1ST30-0AA0, CPU SR40 6ES7 288-1SR40-0AA0, CPU ST40 6ES7 288-1ST40-0AA0, CPU SR60 6ES7 288-1SR60-0AA0, CPU ST60 6ES7 288-1ST60-0AA0, EM DI08 6ES7 288-2DE08-0AA0, EM DR08 6ES7 288-2DR08-0AA0, EM DT08 6ES7 288-2DT08-0AA0, EM DR16 6ES7 288-2DR16-0AA0, EM DT16 6ES7 288-2DT16-0AA0, EM DR32 6ES7 288-2DR32-0AA0, EM DT32 6ES7 288-2DT32-0AA0, EM AI04 6ES7 288-3AE04-0AA0, EM AQ02 6ES7 288-3AQ02-0AA0, EM AM06 6ES7 288-3AM06-0AA0, EM AR02 6ES7 288-3AR02-0AA0, EM AT04 6ES7 288-3AT04-0AA0, PROFIBUS EM DP01, HMI TD400C, SB CM01 6ES7 288-5CM01-0AA0, SB DT04 6ES7 288-5DT04-0AA0, SBAQ01 6ES7 288-5AQ01-0AA0, SB BA01 6ES7 288-5DT04-0AA0 6ES7 288-5BA01-0AA0, 6ES7 288-8SW01-0AA0.

PLC SIEMENS S7-1200 SERIES: BỘ LẬP TRÌNH PLC S7-1200 CPU 1211C 6ES7211-1AE40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1211C 6ES7211-1BE40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1211C 6ES7211-1HE40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1212C 6ES7212-1AE40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1212C 6ES7212-1BE40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1212C 6ES7212-1HE40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1212 FC 6ES7212-1AF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1212 FC 6ES7212-1HF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214C 6ES7214-1AG40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214C 6ES7214-1BG40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214C 6ES7214-1HG40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214 FC 6ES7214-1AF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214 FC 6ES7214-1HF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214 FC 6AG1214-1AF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1214 FC 6AG1214-1HF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1215C 6ES7215-1AG40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1215C 6ES7215-1BG40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1215C 6ES7215-1HG40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1215 FC 6ES7215-1AF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1215 FC 6ES7215-1HF40-0XB0

Bộ lập trình PLC S7-1200 CPU 1217C 6ES7217-1AG40-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0

Mô đun PLC S7-1200 CM 1241 RS232 6ES7241-1AH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 CM 1241 RS422/485 6ES7241-1CH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SB 1223 2DI/2DO 6ES7223-0BD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SB 1223 2DI/2DO 5VDC 200KHZ 6ES7223-3AD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SB 1223 2DI/2DO 24VDC 200KHZ 6ES7223-3BD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1223 8DI/8DO 6ES7223-1BH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1223 16DI/16DO 6ES7223-1BL32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1223 8DI/8DO 6ES7223-1PH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1223 16DI/16DO 6ES7223-1PL32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1223 8DI AC / 8DO RLY 6ES7223-1QH32- 0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SB 1231 1AI 6ES7231-4HA30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SB 1231 Thermocouple 1AI 6ES7231-5QA30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 Thermocouple 4AI 6ES7231-5QD32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 Thermocouple 8AI 6ES7231-5QF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SB 1232 1AO 6ES7232-4HA30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1232 2AO 6ES7232-4HB32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1232 4AO 6ES7232-4HD32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SIM 1274 6ES7274-1XF30-0XA0

Mô đun PLC S7-1200 SIM 1274 6ES7274-1XH30-0XA0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 8DI 6ES7221-1BF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 8DI 6AG1221-1BF32-2XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 8DI 6AG1221-1BF32-4XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 16DI 6ES7221-1BH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 16DI 6AG1221-1BH32-2XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 16DI 6AG1221-1BH32-4XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 4DI 6ES7221-3AD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 4DI AG1221-3AD30-5XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 4DI AG1221-3BD30-5XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1221 4DI 6ES7221-3BD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 4 DO 24VDC 200Khz 6ES7222-1BD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 4 DO 5VDC 200Khz 6ES7222-1AD30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 8 DO 6ES7222-1BF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 16 DO 6ES7222-1BH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 8 DO 6ES7222-1HF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 16 DO 6ES7222-1HH32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1222 8 DO 6ES7222-1XF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 4AI 6ES7231-4HD32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 8AI 6ES7231-4HF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 4AI 6ES7231-5ND32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 1AI RTD 6ES7231-5PA30-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 4AI RTD 6ES7231-5PD32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1231 8AI RTD 6ES7231-5PF32-0XB0

Mô đun PLC S7-1200 SM 1234 4AI/2AO 6ES7234-4HE32-0XB0

Mô đun S7-1200 SM 1238 6ES7238-5XA32-0XB0

Mô đun S7-1200 SM 1278 6ES7278-4BD32-0XB0

Mô đun S7-1200 SM 1281 6AT8007-1AA10-0AA0

Mô đun s7-1200 6ES7274-1XF30-0XA0

Mô đun s7-1200 6ES7274-1XH30-0XA0

Mô đun s7-1200 6ES7274-1XK30-0XA0

Mô đun s7-1200 6ES7274-1XA30-0XA0

Mô đun Pin S7-1200 BB 1297 6ES7297-0AX30-0XA0

Mô đun S7-1200 CM1242-5 6GK7242-5DX30-0XE0

Mô đun S7-1200 CM1243-2 3RK7243-2AA30-0XB0

Mô đun S7-1200 CM1243-5 6GK7243-5DX30-0XE0

Mô đun S7-1200 CSM1277 6GK7277-1AA10-0AA0

Mô đun S7-1200 CP1243-1 6GK7243-1BX30-0XE0

Mô đun S7-1200 CP1242-7 V2 6GK7242-7KX31-0XE0

Mô đun S7-1200 CP1243-7 LTE UE 6GK7243-7KX30- 0XE0

Mô đun S7-1200 CP1243-7 LTE US 6GK7243-7SX30- 0XE0

Mô đun S7-1200 CP1243-8 IRC 6GK7243-8RX30-0XE0

Mô đun S7-1200 CP1243-1 DNP3 6GK7243-1JX30-0XE0

Mô đun S7-1200 CP1243-1 IEC 6GK7243-1PX30-0XE0

Mô đun S7-1200 SM1226 16DI 6ES7226-6BA32-0XB0

Mô đun S7-1200 SM1226 4DO 6ES7226-6DA32-0XB0

Mô đun S7-1200 SM1226 2DO RLY 6ES7226-6RA32-0XB0

Thẻ nhớ PLC S7-1200 6ES7954-8LC02-0AA0

Thẻ nhớ PLC S7-1200 6ES7954-8LE02-0AA0

Thẻ nhớ PLC S7-1200 6ES7954-8LF02-0AA0

Bộ nguồn S7-1200 PM1207 24VDC 2.5A 6EP1332-1SH71

PLC SIEMENS S7-300 SERIES: Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 312 6ES7312-1AE14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 312C 6ES7312-5BF04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 313C-2DP 6ES7313-6CG04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 313C-2PTP 6ES7313-6BG04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 313C 6ES7313-5BG04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 314 6ES7314-1AG14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 314C-2DP 6ES7314-6CH04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 314C-2PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 314C-2PTP 6ES7314-6BH04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 315-2DP 6ES7315-2AH14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 315-2PN/DP-6ES7315-2EH14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 315-3PN/DP 6ES7315-7TJ10-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 315F-2DP 6ES7315-6FF04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 315F-2PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 317-2DP 6ES7317-2AK14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 317-2PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 317F-2DP 6ES7317-6FF04-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 317T-3PN/DP 6ES7317-7TK10-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 318 6ES7318-2AJ00-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 319-3PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0

Bộ lập trình PLC s7-300 CPU 319F-3PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0

Bộ nguồn PLC s7-300 PS305 6ES7305-1BA80-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-300 PS307 6ES7307-1BA01-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-300 PS307 6ES7307-1EA01-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-300 PS307 6ES7307-1EA80-0AA0

Bộ nguồn PLC s7-300 PS307 6ES7307-1KA02-0AA0

Cáp lập trình MPI 6GK1571-0BA00-0AA0

Front connector PLC s7-300 6ES7392-1AJ00-0AA0

Front connector PLC s7-300 6ES7392-1AM00-0AA0

Front connector PLC s7-300 6ES7392-1BM01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM321 16DI 6ES7321-1BH02-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM321 16DI 6ES7321-1FH00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM321 16DI 6ES7321-7BH01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM321 16DI 6ES7321-7TH00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM321 32DI 6ES7321-1BL00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM321 32DI 6ES7321-1EL00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM321 8DI 6ES7321-1FF01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 16DO 6ES7322-1BH01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 16DO 6ES7322-1FH00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 16DO 6ES7322-8BH10-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM322 32DO 6ES7322-1BL00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 32DO 6ES7322-1FL00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 8DO 6ES7322-1BF01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 8DO 6ES7322-1FF01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 8DO 6ES7322-1HF01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 8DO 6ES7322-1HF10-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 8DO 6ES7322-1HH01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM322 8DO 6ES7322-5HF00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM323 16DI/16DO 6ES7323-1BL00-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM323 8DI/8DO 6ES7323-1BH01-0AA0

Mô đun PLC s7-300 SM331 2AI 9/12/14 BITS 6ES7331-7KB02-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8AE 6ES7331-7NF00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8AE 6ES7331-7NF10-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8AI 13BITS 6ES7331-1KF02-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8AI 9/12/14 BITS 6ES7331-7KF02-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8AI 14BITS  6ES7331-7HF01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8AI,

RESISTANCE, PT100/200/1000 6ES7331-7PF01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 8 AI THERMOCOUPLE, TYPE B, E, J, K, L, N 6ES7331-7PF11-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 4 AI, 0/4 – 20MA 6ES7331-7RD00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 AI 6ES7331-7SF00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM331 AI 6ES7331-7TF01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM332 AO 6ES7332-5HB01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM332 AO 6ES7332-5HD01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM332 AO 6ES7332-5HF00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM332 AO 6ES7332-5RD00-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM332 AO 6ES7332-7ND02-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM332 AO 6ES7332-8TF01-0AB0

Mô đun PLC s7-300 SM334 AO 6ES7334-0CE01-0AA0

Thanh rail s7-300 160mm 6ES7390-1AB60-0AA0

Thanh rail s7-300 2000mm 6ES7390-1BC00-0AA0

Thanh rail s7-300 480mm 6ES7390-1AE80-0AA0

Thanh rail s7-300 530mm 6ES7390-1AF30-0AA0

Thanh rail s7-300 585mm 6ES7390-1AF85-0AA0

Thanh rail s7-300 830mm 6ES7390-1AJ30-0AA0

Thanh rail s7-300 885mm 6ES7390-1AJ85-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-300 128Kb 6ES7953-8LG30-0AA0

6ES7953-8LG31-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-300 2Mb 6ES7953-8LL31-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-300 4Mb 6ES7953-8LM31-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-300 512Kb 6ES7953-8LJ31-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-300 64Kb 6ES7953-8LF31-0AA0

Thẻ nhớ PLC s7-300 8Mb 6ES7953-8LP31-0AA0

BỘ NGUỒN SIEMENS: Bộ nguồn PLC s7-1200 6EP1332-1SH71

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1931-2DC21

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1931-2EC21

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1931-2EC31

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1931-2EC42

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1931-2FC21

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1931-2FC42

Bộ nguồn Sitop DC UPS 6EP1933-2EC41

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1332-2BA20

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1333-2BA20

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1333-3BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1334-2BA20

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1334-3BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1336-2BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1336-3BA00

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1336-3BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1337-3BA00

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1434-2BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1436-2BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1436-3BA00

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1436-3BA10

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1437-2BA20

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1437-3BA00

Bộ nguồn Sitop PSU 6EP1731-2BA00

Bộ nguồn Sitop 6EP1331-5BA00

Bộ nguồn Sitop 6EP1332-1SH31

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– http://phamduongjsc.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “6AV2124-0JC01-0AX0 HMI SIEMENS TP900 COMFORT”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *