FR-A820-18.5K-1

FR-A820-18.5K-1

Giá:

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả sản phẩm

BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-A820-18.5K-1

Biến tần Mitsubishi FR-A820-18.5K-1
– ĐIỆN ÁP CẤP: 200VAC
– ĐIỆN ÁP RA ĐỊNH MỨC: 3 pha 200-240V
– DÒNG RA ĐỊNH MỨC (ND-CÀI ĐẶT ĐẦU): 76 A
– CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ÁP DỤNG (ND-CÀI ĐẶT ĐẦU): 18.5 kW
– PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN: Điều khiển PWM mềm, điều khiển PWM tần số sóng mang cao, điều khiển vectơ và điều khiển vectơ không cảm biến PM
– CHỨC NĂNG BẢO VỆ: Quá dòng trip trong quá trình tăng tốc, quá dòng trip trong tốc độ không đổi, quá dòng trip trong quá trình giảm tốc hoặc dừng
– HỆ THỐNG LÀM MÁT: Làm mát bằng lực
– NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -10-50°C
– ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG: ≤95% RH
– CẤP BẢO VỆ: IP20
– TRỌNG LƯỢNG: 15kg

FR-A820-18.5K-1

BIẾN TẦN FR-A820-18.5K-1

FR-A800 EIBUN TORISETSU APPLIED, FR-A8AX, FR-A8AX, FR-A8AY, FR-A8AR, FR-A8AP, FR-A8AC, FR-A8AN, FR-A8AL, FR-A8AZ, FR-A8NCE, FR-A8NF, FR-A8NC, FR-A8NP, FR-A8ND, FR-A8NCN, FR-A8NS, FR-A8ERS-60, FR-A8APR, FR-A8CN01, FR-A8CN02, FR-A8CN03, FR-A8CN04, FR-A8CN05, FR-A8CN06, FR-A8CN07, FR-A8CN08, FR-A8CN09, FR-F8AT01, FR-LU08, FR-A8TP, FR-A8TR, SW1DND-FRC2-J, SW1DND-FRC2-E, FR-A8TAT, FR-A820-0.4K-1-60CRN, FR-A820-0.75K-1-60CRN, FR-A820-1.5K-1-60CRN, FR-A820-2.2K-1-60CRN, FR-A820-3.7K-1-60CRN, FR-A820-5.5K-1-60CRN, FR-A820-7.5K-1-60CRN, FR-A820-11K-1-60CRN, FR-A820-15K-1-60CRN, FR-A820-18.5K-1-60CRN, FR-A820-22K-1-60CRN, FR-A820-30K-1-60CRN, FR-A820-37K-1-60CRN, FR-A820-45K-1-60CRN, FR-A820-55K-1-60CRN, FR-A820-75K-1-60CRN, FR-A820-90K-1-60CRN, FR-A840-0.4K-1-60CRN, FR-A840-0.75K-1-60CRN, FR-A840-1.5K-1-60CRN, FR-A840-2.2K-1-60CRN, FR-A840-3.7K-1-60CRN, FR-A840-5.5K-1-60CRN, FR-A840-7.5K-1-60CRN, FR-A840-11K-1-60CRN, FR-A840-15K-1-60CRN, FR-A840-18.5K-1-60CRN, FR-A840-22K-1-60CRN, FR-A840-30K-1-60CRN, FR-A840-37K-1-60CRN, FR-A840-45K-1-60CRN, FR-A840-55K-1-60CRN, FR-A840-75K-1-60CRN, FR-A840-90K-1-60CRN, FR-A840-110K-1-60CRN, FR-A840-132K-1-60CRN, FR-A840-160K-1-60CRN, FR-A840-185K-1-60CRN, FR-A840-220K-1-60CRN, FR-A840-250K-1-60CRN, FR-A840-280K-1-60CRN, FR-A842-315K-1-60CRN, FR-A842-355K-1-60CRN, FR-A842-400K-1-60CRN, FR-A842-450K-1-60CRN, FR-A842-500K-1-60CRN, FR-A840-3.7K-2-60, FR-A846-90K-2-60C3, FR-A820-0.4K-1, FR-A820-0.4K-1-60, FR-A820-0.75K-1, FR-A820-0.75K-1-60, FR-A820-1.5K-1, FR-A820-1.5K-1-60, FR-A820-2.2K-1, FR-A820-2.2K-1-60, FR-A820-3.7K-1, FR-A820-3.7K-1-60, FR-A820-5.5K-1, FR-A820-5.5K-1-60, FR-A820-7.5K-1, FR-A820-7.5K-1-60, FR-A820-11K-1, FR-A820-11K-1-60, FR-A820-15K-1, FR-A820-15K-1-60, FR-A820-18.5K-1, FR-A820-18.5K-1-60, FR-A820-22K-1, FR-A820-22K-1-60, FR-A820-30K-1, FR-A820-30K-1-60, FR-A820-37K-1, FR-A820-37K-1-60, FR-A820-45K-1, FR-A820-45K-1-60, FR-A820-55K-1, FR-A820-55K-1-60, FR-A820-75K-1, FR-A820-75K-1-60, FR-A820-90K-1, FR-A820-90K-1-60, FR-A840-0.4K-1, FR-A840-0.4K-1-60, FR-A840-0.75K-1, FR-A840-0.75K-1-60, FR-A840-1.5K-1, FR-A840-1.5K-2, FR-A840-1.5K-1-60, FR-A840-2.2K-1, FR-A840-2.2K-2, FR-A840-2.2K-1-60, FR-A840-3.7K-1, FR-A840-3.7K-2, FR-A840-3.7K-1-60, FR-A840-5.5K-1, FR-A840-5.5K-2, FR-A840-5.5K-1-60, FR-A840-7.5K-1, FR-A840-7.5K-2, FR-A840-7.5K-1-60, FR-A840-11K-1, FR-A840-11K-2, FR-A840-11K-1-60, FR-A840-15K-1, FR-A840-15K-2, FR-A840-15K-1-60, FR-A840-18.5K-1, FR-A840-18.5K-2, FR-A840-18.5K-1-60, FR-A840-22K-1, FR-A840-22K-2, FR-A840-22K-1-60, FR-A840-30K-1, FR-A840-30K-2, FR-A840-30K-1-60, FR-A840-37K-1, FR-A840-37K-2, FR-A840-37K-1-60, FR-A840-45K-1, FR-A840-45K-2, FR-A840-45K-1-60, FR-A840-55K-1, FR-A840-55K-2, FR-A840-55K-1-60, FR-A840-75K-1, FR-A840-75K-2, FR-A840-75K-1-60, FR-A840-90K-1, FR-A840-90K-2, FR-A840-90K-1-60, FR-A840-110K-1, FR-A840-110K-2, FR-A840-110K-1-60, FR-A840-132K-1, FR-A840-132K-2, FR-A840-132K-1-60, FR-A840-160K-1, FR-A840-160K-1-60, FR-A840-185K-1, FR-A840-185K-1-60, FR-A840-220K-1, FR-A840-220K-1-60, FR-A840-250K-1, FR-A840-250K-1-60, FR-A840-280K-1, FR-A840-280K-1-60, FR-A846-0.75K-1-60C3, FR-A846-1.5K-1-60C3, FR-A846-2.2K-1-60C3, FR-A846-3.7K-1-60C3, FR-A846-5.5K-1-60C3, FR-A846-7.5K-1-60C3, FR-A846-11K-1-60C3, FR-A846-15K-1-60C3, FR-A846-18.5K-1-60C3, FR-A846-22K-1-60C3, FR-A846-30K-1-60C3, FR-A846-37K-1-60C3, FR-A846-45K-1-60C3, FR-A846-55K-1-60C3, FR-A846-75K-1-60C3, FR-A846-90K-1-60C3, FR-A846-110K-1-60C3, FR-A846-132K-1-60C3, FR-A846-00023-1-60C3, FR-A846-00038-1-60C3, FR-A846-00052-1-60C3, FR-A846-00083-1-60C3, FR-A846-00126-1-60C3, FR-A846-00170-1-60C3, FR-A846-00250-1-60C3, FR-A846-00310-1-60C3, FR-A846-00380-1-60C3, FR-A846-00470-1-60C3, FR-A846-00620-1-60C3, FR-A846-00770-1-60C3, FR-A846-00930-1-60C3, FR-A846-01160-1-60C3, FR-A846-01800-1-60C3, FR-A846-02160-1-60C3, FR-A846-02600-1-60C3, FR-A846-03250-1-60C3, FR-A846-03610-1-60C3, FR-A846-00023-2-60C2, FR-A846-00038-2-60C2, FR-A846-00052-2-60C2, FR-A846-00083-2-60C2, FR-A846-00126-2-60C2, FR-A846-00170-2-60C2, FR-A846-00250-2-60C2, FR-A846-00310-2-60C2, FR-A846-00380-2-60C2, FR-A846-00470-2-60C2, FR-A846-00620-2-60C2, FR-A846-00770-2-60C2, FR-A846-00930-2-60C2, FR-A846-01160-2-60C2, FR-A846-01800-2-60C2, FR-A846-02160-2-60C2, FR-A846-02600-2-60C2, FR-A846-03250-2-60C2, FR-A846-03610-2-60C2, FR-CC2-H315K-60, FR-CC2-H355K-60, FR-CC2-H400K-60, FR-CC2-H450K-60, FR-CC2-H500K-60, FR-CC2-H560K-60, FR-A842-315K-1, FR-A842-355K-1, FR-A842-400K-1, FR-A842-450K-1, FR-A842-500K-1, FR-A820-0.4K-1-GF, FR-A820-0.75K-1-GF, FR-A820-1.5K-1-GF, FR-A820-2.2K-1-GF, FR-A820-3.7K-1-GF, FR-A820-5.5K-1-GF, FR-A820-7.5K-1-GF, FR-A820-11K-1-GF, FR-A820-15K-1-GF, FR-A820-18.5K-1-GF, FR-A820-22K-1-GF, FR-A820-30K-1-GF, FR-A820-37K-1-GF, FR-A820-45K-1-GF, FR-A820-55K-1-GF, FR-A820-75K-1-GF, FR-A820-90K-1-GF, FR-A840-0.4K-1-GF, FR-A840-0.75K-1-GF, FR-A840-1.5K-1-GF, FR-A840-2.2K-1-GF, FR-A840-3.7K-1-GF,, FR-A840-5.5K-1-GF, FR-A840-7.5K-1-GF, FR-A840-11K-1-GF, FR-A840-15K-1-GF, FR-A840-18.5K-1-GF, FR-A840-22K-1-GF, FR-A840-30K-1-GF, FR-A840-37K-1-GF, FR-A840-45K-1-GF, FR-A840-55K-1-GF, FR-A840-75K-1-GF, FR-A840-90K-1-GF, FR-A840-110K-1-GF, FR-A840-132K-1-GF, FR-A840-160K-1-GF, FR-A840-185K-1-GF, FR-A840-220K-1-GF, FR-A840-250K-1-GF, FR-A840-280K-1-GF, FR-A842-315K-1-GF, FR-A842-355K-1-GF, FR-A842-40

ĐIỆN TRỞ XẢ BIẾN TẦN MITSUBISHI: FR-ABR-0.4K, FR-ABR-0.75K, FR-ABR-2.2K, FR-ABR-3.7K, FR-ABR-5.5K, FR-ABR-7.5K, FR-ABR-11K, FR-ABR-15K, FR-ABR-22K, FR-ABR-H22K, FR-ABR-H0.4K, FR-ABR-H0.75K, FR-ABR-H1.5K, FR-ABR-H2.2K, FR-ABR-H3.7K, FR-ABR-H5.5K, FR-ABR-H7.5K, FR-ABR-H11K, FR-ABR-H15K, FR-BR-15K, FR-BR-30K, FR-BR-55K, FR-AAT08, FR-AAT09, FR-AAT10, FR-BU2-1.5K, FR-BU2-3.7K, FR-BU2-7.5K, FR-BU2-15K, FR-BU2-30K, FR-BU2-55K, FR-BR-H15K, FR-BR-H30K, FR-BR-H55K, FR-BU2-H7.5K, FR-BU2-H15K, FR-BU2-H30K, FR-BU2-H55K, FR-BU2-H75K, FR-BU2-H280K, FR-BU2-C22K, FR-BU2-H220K, FR-PU03

ĐIỆN TRỞ XẢ SERVO MITSUBISHI: MR-RB032, MR-RB12, MR-RB14, MR-RB1H-4, MR-RB1L-4, MR-RB30, MR-RB3N, MR-RB31, MR-RB32, MR-RB34, MR-RB34-4, MR-RB3B, MR-RB3G-4, MR-RB3H-4, MR-RB3M-4, MR-RB3U-4, MR-RB50, MR-RB5N, MR-RB51, MR-RB54, MR-RB54-4, MR-RB5G-4, MR-RB5H-4, MR-RB5U-4, MR-RB5E, MR-RB5K-4, MR-RB5R, MR-RB65, MR-RB6B-4 , MR-RB60-4, MR-RB6K-4, MR-RB9F, MR-RB9P, MR-RB9T, MR-RB136-4, MR-RB139, MR-RB137-4, MR-RB137, MR-RB138-4, MR-RB13V-4

CUỘN KHÁNG : FR-HAL-0.4K, FR-HAL-0.75K, FR-HAL-1.5K, FR-HAL-2.2K, FR-HAL-3.7K, FR-HAL-5.5K, FR-HAL-7.5K, FR-HAL-11K, FR-HAL-15K, FR-HAL-18.5K, FR-HAL-22K, FR-HAL-30K, FR-HAL-37K, FR-HAL-45K, FR-HAL-55K, FR-HAL-75K, FR-HAL-110K, FR-HAL-H0.4K, FR-HAL-H0.75K, FR-HAL-H1.5K, FR-HAL-H2.2K, FR-HAL-H3.7K, FR-HAL-H5.5K, FR-HAL-H7.5K, FR-HAL-H11K, FR-HAL-H15K, FR-HAL-H18.5K, FR-HAL-H22K, FR-HAL-H30K, FR-HAL-H37K, FR-HAL-H45K, FR-HAL-H55K, FR-HAL-H75K, FR-HAL-H110K, FR-HAL-H185K, FR-HAL-H280K, FR-HAL-H355K, FR-HAL-H560K, FR-HEL-0.4K, FR-HEL-0.75K, FR-HEL-1.5K, FR-HEL-2.2K, FR-HEL-3.7K, FR-HEL-5.5K, FR-HEL-7.5K, FR-HEL-11K, FR-HEL-15K, FR-HEL-18.5K, FR-HEL-22K, FR-HEL-30K, FR-HEL-37K, FR-HEL-45K, FR-HEL-55K, FR-HEL-75K, FR-HEL-90K, FR-HEL-110K, FR-HEL-H0.4K, FR-HEL-H0.75K, FR-HEL-H1.5K, FR-HEL-H2.2K, FR-HEL-3.7K, FR-HEL-H5.5K, FR-HEL-H7.5K, FR-HEL-H11K, FR-HEL-H15K, FR-HEL-H18.5K, FR-HEL-H22K, FR-HEL-H30K, FR-HEL-H37K, FR-HEL-H45K, FR-HEL-H55K, FR-HEL-H75K, FR-HEL-H90K, FR-HEL-H110K, FR-HEL-H132K, FR-HEL-H160K, FR-HEL-H185K, FR-HEL-H220K, FR-HEL-H250K, FR-HEL-H280K, FR-HEL-H315K, FR-HEL-H355K, FR-HC2-H160K, FR-HC2-H220K, FR-HC2-H400K, FR-HC2-7.5K, FR-HC2-15K, FR-HC2-30K, FR-HC2-55K, FR-HC2-75K, FR-HC2-H7.5K, FR-HC2-H15K, FR-HC2-H30K, FR-HC2-H55K, FR-HC2-H75K, FR-HC2-H110K, FR-HC2-H280K, FR-HC2-H560K, FR-HCL21-H7.5K, FR-HCL21-H15K, FR-HCL21-H30K, FR-HCL21-H55K, FR-HCL21-H75K, FR-HCL21-H110K, FR-HCL21-H160K, FR-HCL21-H280K, FR-HCL21-H400K, FR-HCL21-H560K, FR-HCL22-H7.5K, FR-HCL22-H15K, FR-HCL22-H30K, FR-HCL22-H55K, FR-HCL22-H75K, FR-HCL22-H110K, FR-HCL22-H160K, FR-HCL22-H280K, FR-HCL22-H400K, FR-HCL22-H560K, FR-HCB2-H7.5K, FR-HCB2-H15K, FR-HCB2-H30K, FR-HCB2-H55K, FR-HCB2-H75K, FR-HCB2-H110K, FR-HCB2-H160K, FR-HCC2-H280K, FR-HCC2-H400K, FR-HCC2-H560K, FR-HCR2-H280K, FR-HCR2-H400K, FR-HCR2-H560K, FR-HCM2-H280K, FR-HCM2-H400K, FR-HCM2-H560K

PHỤ KIỆN BIẾN TẦN MITSUBISHI: FR-A8AX E-KIT, FR-A8AY E-KIT, FR-A8AR E-KIT, FR-A8NC E-KIT, FR-A8AX-60 E-KIT, FR-A8AY-60 E-KIT, FR-A8AR-60 E-KIT, FR-A8NC-60 E-KIT, FR-E8AT03, FR-A8AX, FR-A8AY, FR-A8AR, FR-A8AP, FR-A8AP-60, FR-A8AC, FR-A8AN, FR-A8AL, FR-A8AZ, FR-A8NCE, FR-A8NF, FR-A8NC, FR-A8NP, FR-A8ND, FR-A8NCN, FR-A8NS, FR-A8ERS-60, FR-A8APA, FR-A8APR, FR-A8CN01, FR-A8CN02, FR-A8CN03, FR-A8CN04, FR-A8CN05, FR-A8CN06, FR-A8CN07, FR-A8CN08, FR-A8CN09, FR-F8AT01, FR-LU08, FR-A8TP, FR-A8TR, SW1DND-FRC2-J, SW1DND-FRC2-E, FR-A8TAT, FR-A8APS, FR-A8APS-02

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0977760199- 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FR-A820-18.5K-1”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *