FR-E720-0.2K

FR-E720-0.2K

Giá:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

Biến tần Mitsubishi FR-E720-0.2K

1.Mô tả Biến tần Mitsubishi FR-E720-0.2K

  • Biến tần Mitsubishi FR-E720-0.2K

  • Công suất motor: 0.2 (kW)

  • Dòng định mức: 1.5 A

  • Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz

  • Ngõ ra:3 phase 200~240VAC

  • Dải điều khiển tốc độ: 0.2~400 Hz

  • Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 3s

  • Cấu trúc bảo vệ: Enclosed type (IP20)

  • Hệ thống làm mát: Self cooling

2.Kích thước:
Biến tần Mitsubishi FR-E720-0.2K

MITSUBISHI FR-E720-0.2K

FR-E720-0.2K

ĐIỆN TRỞ XẢ BIẾN TẦN MITSUBISHI: FR-ABR-0.4K, FR-ABR-0.75K, FR-ABR-2.2K, FR-ABR-3.7K, FR-ABR-5.5K, FR-ABR-7.5K, FR-ABR-11K, FR-ABR-15K, FR-ABR-22K, FR-ABR-H22K, FR-ABR-H0.4K, FR-ABR-H0.75K, FR-ABR-H1.5K, FR-ABR-H2.2K, FR-ABR-H3.7K, FR-ABR-H5.5K, FR-ABR-H7.5K, FR-ABR-H11K, FR-ABR-H15K, FR-BR-15K, FR-BR-30K, FR-BR-55K, FR-AAT08, FR-AAT09, FR-AAT10, FR-BU2-1.5K, FR-BU2-3.7K, FR-BU2-7.5K, FR-BU2-15K, FR-BU2-30K, FR-BU2-55K, FR-BR-H15K, FR-BR-H30K, FR-BR-H55K, FR-BU2-H7.5K, FR-BU2-H15K, FR-BU2-H30K, FR-BU2-H55K, FR-BU2-H75K, FR-BU2-H280K, FR-BU2-C22K, FR-BU2-H220K, FR-PU03

ĐIỆN TRỞ XẢ SERVO MITSUBISHI: MR-RB032, MR-RB12, MR-RB14, MR-RB1H-4, MR-RB1L-4, MR-RB30, MR-RB3N, MR-RB31, MR-RB32, MR-RB34, MR-RB34-4, MR-RB3B, MR-RB3G-4, MR-RB3H-4, MR-RB3M-4, MR-RB3U-4, MR-RB50, MR-RB5N, MR-RB51, MR-RB54, MR-RB54-4, MR-RB5G-4, MR-RB5H-4, MR-RB5U-4, MR-RB5E, MR-RB5K-4, MR-RB5R, MR-RB65, MR-RB6B-4 , MR-RB60-4, MR-RB6K-4, MR-RB9F, MR-RB9P, MR-RB9T, MR-RB136-4, MR-RB139, MR-RB137-4, MR-RB137, MR-RB138-4, MR-RB13V-4

CUỘN KHÁNG : FR-HAL-0.4K, FR-HAL-0.75K, FR-HAL-1.5K, FR-HAL-2.2K, FR-HAL-3.7K, FR-HAL-5.5K, FR-HAL-7.5K, FR-HAL-11K, FR-HAL-15K, FR-HAL-18.5K, FR-HAL-22K, FR-HAL-30K, FR-HAL-37K, FR-HAL-45K, FR-HAL-55K, FR-HAL-75K, FR-HAL-110K, FR-HAL-H0.4K, FR-HAL-H0.75K, FR-HAL-H1.5K, FR-HAL-H2.2K, FR-HAL-H3.7K, FR-HAL-H5.5K, FR-HAL-H7.5K, FR-HAL-H11K, FR-HAL-H15K, FR-HAL-H18.5K, FR-HAL-H22K, FR-HAL-H30K, FR-HAL-H37K, FR-HAL-H45K, FR-HAL-H55K, FR-HAL-H75K, FR-HAL-H110K, FR-HAL-H185K, FR-HAL-H280K, FR-HAL-H355K, FR-HAL-H560K, FR-HEL-0.4K, FR-HEL-0.75K, FR-HEL-1.5K, FR-HEL-2.2K, FR-HEL-3.7K, FR-HEL-5.5K, FR-HEL-7.5K, FR-HEL-11K, FR-HEL-15K, FR-HEL-18.5K, FR-HEL-22K, FR-HEL-30K, FR-HEL-37K, FR-HEL-45K, FR-HEL-55K, FR-HEL-75K, FR-HEL-90K, FR-HEL-110K, FR-HEL-H0.4K, FR-HEL-H0.75K, FR-HEL-H1.5K, FR-HEL-H2.2K, FR-HEL-3.7K, FR-HEL-H5.5K, FR-HEL-H7.5K, FR-HEL-H11K, FR-HEL-H15K, FR-HEL-H18.5K, FR-HEL-H22K, FR-HEL-H30K, FR-HEL-H37K, FR-HEL-H45K, FR-HEL-H55K, FR-HEL-H75K, FR-HEL-H90K, FR-HEL-H110K, FR-HEL-H132K, FR-HEL-H160K, FR-HEL-H185K, FR-HEL-H220K, FR-HEL-H250K, FR-HEL-H280K, FR-HEL-H315K, FR-HEL-H355K, FR-HC2-H160K, FR-HC2-H220K, FR-HC2-H400K, FR-HC2-7.5K, FR-HC2-15K, FR-HC2-30K, FR-HC2-55K, FR-HC2-75K, FR-HC2-H7.5K, FR-HC2-H15K, FR-HC2-H30K, FR-HC2-H55K, FR-HC2-H75K, FR-HC2-H110K, FR-HC2-H280K, FR-HC2-H560K, FR-HCL21-H7.5K, FR-HCL21-H15K, FR-HCL21-H30K, FR-HCL21-H55K, FR-HCL21-H75K, FR-HCL21-H110K, FR-HCL21-H160K, FR-HCL21-H280K, FR-HCL21-H400K, FR-HCL21-H560K, FR-HCL22-H7.5K, FR-HCL22-H15K, FR-HCL22-H30K, FR-HCL22-H55K, FR-HCL22-H75K, FR-HCL22-H110K, FR-HCL22-H160K, FR-HCL22-H280K, FR-HCL22-H400K, FR-HCL22-H560K, FR-HCB2-H7.5K, FR-HCB2-H15K, FR-HCB2-H30K, FR-HCB2-H55K, FR-HCB2-H75K, FR-HCB2-H110K, FR-HCB2-H160K, FR-HCC2-H280K, FR-HCC2-H400K, FR-HCC2-H560K, FR-HCR2-H280K, FR-HCR2-H400K, FR-HCR2-H560K, FR-HCM2-H280K, FR-HCM2-H400K, FR-HCM2-H560K

BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-E700: FR-E7TR, FR-E7AT01, FR-E7AT02, FR-E7AT03, FR-E7DS, FR-E7CN01, FR-E7CN02, FR-E7CN03, FR-E7CN04, FR-E7CN05, FR-E7CN06, FR-E7CV01, FR-E7CV02, FR-E7CV03, FR-E7CV04, FR-E740-0.75K-60, FR-E740-1.5K-60, FR-E720-1.5K-60, FR-E720-7.5K-60, FR-E740-15K-60, FR-E740-2.2K-60, FR-E740-3.7K-60, FR-E740-5.5K-60, FR-E740-7.5K-60, FR-E740-0.4K-60, FR-A7NC-E KIT, FR-E720-11K-60, FR-E720-3.7K-60, FR-E740-0.4KSC, FR-E720-2.2K-60, FR-E740-11K-60, FR-PA07, FR-E740-2.2KSC, FR-E740-300SC-EC, FR-E720-5.5K-60, FR-E740-026-EC, FR-E720-0.1KNC, FR-E720-0.2KNC, FR-E720-0.4KNC, FR-E720-0.75KNC, FR-E720-1.5KNC, FR-E720-2.2KNC, FR-E720-3.7KNC, FR-E720-5.5KNC, FR-E720-7.5KNC, FR-E720-11KNC, FR-E720-15KNC, FR-E740-0.4KNC, FR-E740-0.75KNC, FR-E740-1.5KNC, FR-E740-2.2KNC, FR-E740-3.7KNC, FR-E740-5.5KNC, FR-E740-7.5KNC, FR-E740-11KNC, FR-E740-15KNC, FR-E720S-0.2K-60, FR-E720S-0.4K-60, FR-E720S-0.75K-60, FR-E720S-2.2K-60, FR-E720-11KNC-60, FR-E720-15KNC-60, FR-E720S-0.1KNC-60, FR-E720S-0.2KNC-60, FR-E720S-0.4KNC-60, FR-E720S-0.75KNC-60, FR-E720S-1.5KNC-60, FR-E720S-2.2KNC-60, FR-PA07, FR-E720-0.1K, FR-E720-0.2K, FR-E720-0.4K, FR-E720-0.75K, FR-E720-1.5K, FR-E720-2.2K, FR-E720-3.7K, FR-E720-5.5K, FR-E720-7.5K, FR-E720-11K, FR-E720-15K, FR-E720-15K-60, FR-E740-0.4K, FR-E740-0.4K, FR-E740-0.75K, FR-E740-1.5K, FR-E740-2.2K, FR-E740-3.7K, FR-E740-5.5K, FR-E740-7.5K, FR-E740-11K, FR-E740-15K, FR-E720S-0.1K, FR-E720S-0.2K, FR-E720S-0.4K, FR-E720S-0.75K, FR-E720S-1.5K, FR-E720S-2.2K, FR-E710W-0.1K, FR-E710W-0.2K, FR-E710W-0.4K, FR-E710W-0.75K, FR-E720-110-NA, FR-E720-0.4KSC-60, FR-E720-0.75KSC-60, FR-E720-1.5KSC-60, FR-E720S-0.2KSC, FR-E720S-0.75KSC, FR-E720S-1.5KSC, FR-E720S-2.2KSC, FR-E720-0.1KNC-60, FR-E720-0.2KNC-60, FR-E720-0.4KNC-60, FR-E720-0.75KNC-60, FR-E720-1.5KNC-60, FR-E720-2.2KNC-60, FR-E720-3.7KNC-60, FR-E720-5.5KNC-60, FR-E720-7.5KNC-60, FR-E740-0.75KNC-60, FR-E720S-0.75KNC, FR-E720-0.1K-60, FR-E720-0.2K-60, FR-E720-0.4K-60, FR-E720-0.75K-60, FR-E720-0.1KNC-60, FR-E720-0.2KNC-60, FR-E720-0.4KNC-60, FR-E720-0.75KNC-60, FR-E720-0.1K-CHT, FR-E720-0.2K-CHT, FR-E720-0.4K-CHT, FR-E720-0.75K-CHT, FR-E720-1.5K-CHT, FR-E720-2.2K-CHT, FR-E720-3.7K-CHT, FR-E720-5.5K-CHT, FR-E720-7.5K-CHT, FR-E720-11K-CHT, FR-E720-15K-CHT, FR-E740-0.4K-CHT, FR-E740-0.4K-CHT, FR-E740-0.75K-CHT, FR-E740-1.5K-CHT, FR-E740-2.2K-CHT, FR-E740-3.7K-CHT, FR-E740-5.5K-CHT, FR-E740-7.5K-CHT, FR-E740-11K-CHT, FR-E740-15K-CHT, FR-E720S-0.1K-CHT, FR-E720S-0.2K-CHT, FR-E720S-0.4K-CHT, FR-E720S-0.75K-CHT, FR-E720S-1.5K-CHT, FR-E720S-2.2K-CHT, FR-E710W-0.1K-CHT, FR-E710W-0.2K-CHT, FR-E710W-0.4K-CHT, FR-E710W-0.75K-CHT

PHỤ KIỆN BIẾN TẦN MITSUBISHI: FR-E7TR, FR-E7AT01, FR-E7AT02, FR-E7AT03, FR-E7DS, FR-E7CN01, FR-E7CN02, FR-E7CN03, FR-E7CN04, FR-E7CN05, FR-E7CN06, FR-E7CV01, FR-E7CV02, FR-E7CV03, FR-E7CV04, FR-PA07.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0977749662- 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FR-E720-0.2K”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *